Intervencije

  • U 16:36 zaprimljena je dojava o požaru drvene barake u Gornjim Ražinama. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s tri vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 17:33. Radilo se o požaru drvene građe pokraj objekta.
  • U 13:37 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Gradine. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s dva vozila i četri vatrogasca. Požar je ugašen u 14:50. Izgorjelo je 4000m² trave i niskog raslinja.
  • U 13:30 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog na prostoru Kalika u općini Bilice. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i četri vatrogasca. Gorjela je trava i nisko raslinje na površini od 200 m². Intervencija je završena u 14:34.
  • U 10:53 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije na objektu u ulici Zlarinski prolaz 3 u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 11:45.
  • U 06:18 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Donjem polju. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s tri vozila i sedam vatrogasaca. Požar je ugašen u 07:14, opožareno je 3000 m² trave i niskog raslinja.
  • U 21:02 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije uklanjanja lima s krova kuće u gradskom predjelu Njivice u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 21:37.
  • U 20:53 zaprimljena je dojava o padu stabla na prometnicu u gradskom predjelu Vidici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 21:10.