ZADNJE INTERVENCIJE:
21.07.2018. » U 11.56 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na šibenskom mostu. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Intervencija završena u 12:26. 20.07.2018. » U 11:07 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije uklanjanja stabla s parkinga u Ul. Mandalinskih žrtava 16 u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 11:29. 20.07.2018. » U 09:03 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u Ul. Bana Ivana Mažuranića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 09:21. 20.07.2018. » U 08:15 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na D-8  u blizini šibenskog mosta. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. U nezgodi je sudjelovalo jedno osobno vozilo. Intervencija je završena u 08:37. 19.07.2018. » U 14:36 je zaprimljena je dojava  o stablu bora koje prijeti da padne na prometnicu u Brodarici. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik i DVD Brodarica s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 17:03. 18.07.2018. » U 21:20 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije uklanjanja slomljenog stabla u gradskom predjelu Vidici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasca. Intervencija je završena u 21:51. 18.07.2018 » U 13:00 zaprimljena je dojava o mogućnosti pada stabla u PU šibensko-kninske u Mandalini. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasaca. Intervencija je završena u 15:13. 17.07.2018. » U 19:19 zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji uklanjanja stabla zbog ugroze građana u Ul. Bože Peričića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 21:05. 17.07.2018. » U 17:55 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije uklanjanja stabla zbog ugroze građana u Brodarici. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 19:10. 17.07.2018. » U 15:24 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije na Brodarici. Rascijepljeni bor prijeti padom na dva objekta. Na intervenciju izišla JVP Šibenik i DVD Brodarica-Krapanj s četri vozila i devet vatrogasaca. Radi potrebe intervencije bilo ...
 
 

POSTUPANJE U POŽARIMA

POSTUPCI U SLUČAJU POŽARA:

  • NE OKLIJEVAJTE! Pozovite vatrogasce na telefon 193 ili centar  112. Obavijestite susjede i otpočnite sa gašenjem.
  • Zaprijeti li požar objektu, zatvorite vrata i prozore te druge otvore.
  • Evakuirajte slabe i nemoćne, ne podliježite panici.
  • Zaštitite se odjećom od prirodnih materijala.
  • Pokrijte glavu i zaštitite vrat. Preko lica zavežite mokru tkaninu - tako štitite dišne organe.
  • Zaštitite ruke.
  • Zatvorite dovod plina i po potrebi električne energije.
  • Napunite što više posuda vodom.
  • Mokrim tkaninama obavijte prozore i vrata radi sprječavanja ulaska dima.
  • Nadzirite sve dijelove kuće, a osobito tavan jer tamo najčešće započinje požar.

NALAZITE SE NA OTVORENOME:

  • Pokušajte se ukloniti sa pravca kretanja čela požara.
  • Krečući se crtom požara nastojte prijeći na izgorjelu površinu štiteći pri tome organe za disanje.
  • Pred nadolazećom vatrenom stihijom sakrijte se među stijene ili međe, a na otvorenom potražite brisani prostor s manje gorivog materijala.
  •  Zalegnite i pokrijte sve ogoljele dijelove tijela i lica.

PROTUPOŽARNA PREVENTIVA:

  • Ne palite otvorenu vatru blizu objekta naročito za vrijeme vjetra.
  • Za vrijeme paljenja smeća udaljenost od objekta mora biti 20 metara, a kod paljenja osigurajte sredstva za početno gašenje. Po završetku ugasite svaki žar.
  • Stogovi sijena, slame te kukurozovine moraju biti udaljeni od građevinskih objekata najmanje 15 metara.
  • Redovito održavajte hidrante ispred svoje kuće jer vama će najprije zatrebati.
  • Ne dozvolite da se djeca igraju sa šibicama.
  • U stanu, podrumu ili tavanu ne držite zapaljive i eksplozivne tvari u nedozvoljenim količinama.
  • Redovito održavajte sve vrste peći u ispravnom stanju i propisno ih uključite na dimovodne kanale koji moraju biti nepropusni za plinove i iskre.
  • Održavajte električne i plinske instalacije u ispravnom stanju.
  • Kod plinskih instalacija pridržavajte se uputa koje dobivate od distributera plina.
  • Ne bacajte vrući pepeo sa žeravicom i opuške u posude koje se mogu zapaliti.
  • Ne pušite u krevetu, ne bacajte opuške i šibice ako ih niste unaprijed ugasili.
  • Ukoliko primijetite miris plina po dolasku u kuću ne palite svjetlo ili šibice već zatvorite dovod plina i provjetrite prostoriju otvaranjem vratiju i prozora.
  • Televizor u stanu držite na mjestu s kojeg ne postoji mogućnost prevrtanja jer se za vrijeme korištenja zagrijava.
  • Ne sušite meso na tavanu već u posebno sagrađenim prostorima - objektima.
  • Podučite djecu o požarima, objasnite im kako nazvati 193 ili 112.