30.04.2024.

U 15:49 aktiviran je požarni alarm u gospodarskom objektu u predjelu Mandalina u Šibeniku. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasca. Nije bilo požarne požarne opasnosti. Intervencija je završena u 16:46.

28.04.2024

U 08:23 zaprimljena je dojava o požaru stambenog objekta u Novom naselju - Bilice. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s tri vozila i osam vatrogasaca. Požar je ugašen u 08:45.

25.04.2024

U 22:52 zaprimljena je dojava o požaru u stanu u ulici Branitelja Domovinskog rata. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 23:11.

25.04.2024.

U 09:42 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije na objektu u ulici Frane Dismanića u Šibeniku. Na intervenciju su izišli dva vatrogasca iz JVP Šibenik. Intervencija je završena u 09:57.

25.04.2024.

U 09:24 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije na objektu u ulici Nikole Vladanova u Šibeniku. Na intervenciju je izišao jedan vatrogasac iz JVP Šibenik. Intervencija je završena u 09:42.

23.04.2024.

U 13:10 zaprimljena je dojava o požaru drvene građe u dvorištu kuće u Crnici. Na intervenciju su izišli vatrogasci JVP Šibenik i DVD Šibenik s dva vozila i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 14:02.

21.04.2024

U 18:28 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Vrpolja kod Šibenika. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Šibenik, DVD Vodice, DVD Pirovac, DVD Tisno, DVD Zablaće, DVD Brodarica, DVD Grebaštica, DVD Bilice, DVD Perković, DVD Zaton i DIP Šibenik s dvadeset dva vozila i pedeset devet vatrogasaca. U 06:38 na požarište su stigla dva zrakoplova tipa Canadair. Požar je lokaliziran 22.04. u 16:05. Izgorena površina je 450 ha. Požar je ugašen 23.04. u 07:00.

20.04.2024

U 12:15 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Primoštenu. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD Zablaće, DVD Brodarica, DVD Grebaštica i DIP Šibenik s pet vozila i četrnaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 14:41, opožareno je 2,4 ha trave, niskog raslinja i nekoliko stabala maslina.

19.04.2024.

U 13:43 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Vrsnog. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD Brodarica, DVD Grebaštica i DVD Zablaće s četiri vozila i dvanaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 17:00, opožareno je 1 ha trave i niskog raslinja

19.04.2024.

U 09:32 zaprimljena je dojava o požaru na električnoj instalaciji u objektu u ulici Put groblja. Na intervenciju su izišla dva vatrogasca iz JVP Šibenik. Intervencija je završena u 09:38.

Intervencije

  • U 5:29 zaprimljena je dojava o pojavi dima u stanu u obiteljskoj kući na Baldekinu. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Pregledom kuće nije pronađena požarna opasnost. Intervencija je završena u 5:50.
  • U 03:44 zaprimljena je dojava da se aktivirao alarm koji mjeri koncentraciju štetnih plinova na motornom brodu na vezu u Mandalini. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 04:47.
  • U 09:33 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije HMP-i pri prenošenju osobe. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 10:01.
  • U 12:30 zaprimljena je dojava da gori krov na objektu restorana Prstac u Ražnju. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Rogoznica i DVD Primošten sa 6 vozila i 17 vatrogasaca. Požar je ugašen u 13:37.
  • U 14:43 zaprimljena je dojava o požaru drvenog električnog stupa u Jurasima kod Šibenika. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 15:10.
  • U 14:11 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije hitnoj pomoći u Docu u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 14:34.
  • U 02:16 zaprimljena je dojava o požaru telefonskog kabela na fasadi zgrade u Ulici Nikole Tesle u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 03:09.