17.04.2019.

U 14:25 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na predjelu Srime. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Vodice. DVD Zaton, DVD Šibenik i DVD Brodarica - Krapanj s 8 vozila i 19 vatrogasaca. Gorjela je trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 2 ha. U gašenju je pomagao  1 kanader. Požar je ugašen u 18:59.

15.04.2019.

U 07:46 zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji zbog prevrnutog kamiona na 339. kilometru autoceste A1 u smjeru Zagreb - Split. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca i jedno vatrogasno vozilo tehničke jedinice Dugopolje. Intervencija je završena u 08:48.

14.04,2019.

U 19:00 zaprimljena je dojava o požaru kontejnera za smeće u gradskom predjelu Šubićevac u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija je završena u 19:20.

14.04.2019.

U 16:40 zaprimljena je dojava o dimu na vrhu zgrade  u gradskom predjelu Šubićevac u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s tri vozila i deset vatrogasaca. Pregledom zgrade je utvrdemo da se radi o dimu iz dimnjaka. Intervencija je završena u 17:09.

13.04.2019.

U 10:14  zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora  u gradskom predjelu Njivice u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Gorjela je smreka, trava i nisko raslinje površine 100 m². Intervencija je završena u 10:40.

10.04.2019.

U 07:43 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi kod Motela Panorama na Šibenskom mostu. Naintervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 08:12.

09.04.2019.

U 17:00 zaprimljena je  dojava o potrebi tehničke intervencije  skidanja crijepa s krova na objektu dječjeg vrtića Građa u ulici Kralja Zvonimira u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s 1 vozilom i 5 vatrogasaca. Intervencija je završena u 17:24.

09.04.2019.

U 16:16 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervenciji uklanjanja crijepa s krova objekta u ulici Put groblja 7 u gradskom predjelu Varoš u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s 4 vatrogasca. Intervencija je završena u 16:35.

08.04.2019

U 17:19 zaprimljena je dojava o požaru kontejnera za smeće u Konjevratama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Požar je ugašen u 17:43.

06.04.2019.

U 13:43 zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji na objektu u Bilicama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 13:59.

Intervencije

  • U 01:13 zaprimljena je dojava o požaru vozila na A1 u blizini čvora Pirovac. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik. intervencija je završena u 02:16.
  • U 17:54 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na područja Bićina. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, DVD Skradin, DVD Dubravice, DVD Bilice i DVD Šibenik s pet vozila i trinaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 19:04, izgorjelo je 2500m² niskog raslinja i borove šume.
  • U 11:49 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u Primoštenu. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 13:48.
  • U 17:58 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Šibeniku na području uvale Duboka. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DIP Šibenik, DVD Brodarica, DVD Šibenik i DVD Zablaće s devet vozila i dvadesetčetiri vatrogasca. Požar je ugašen u 20:37, opožareno je 10000 m² trave i niskog raslinja. U požaru je izgorijelo jedno osobno vozilo.
  • U 22:12 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Zatonu na području uvale Ljuta. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Šibenik, DVD Zaton i DVD Bilice s šest vozila i sedamnaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 00:18, opožareno je 5000 m² trave i niskog raslinja.
  • U 15:10 zaprimljena je dojava o potrebi otvaranja stana u ulici 3.studenog 1944. u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 15:57.
  • U 12:28 zaprimljena je dojava o potrebi otvaranja stana u mosečkoj ulici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 13:08.