10.09.2018.

U 20:30 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na Batiželama u Crnici. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Izgorjelo je 5 m² trave i niskog raslinja. Intervencija je završena u 20:51.

10.10.2018.

U 13:57 zaprimljena je dojava o požaru osobnog vozila na auto-cesti A1 u blizini čvora Vrpolje. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 15:16. U požaru je je oštećen osobni automobil, vozač nije ozlijeđen.

09.10.2018.

U 18:22 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Dubravi kod Šibenika. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasca. Gorio je biljni otpad na hrpi. Intervencija je završena u 18:38.

08.10.2018.,

U 17:37 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Gospe srimske. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Zaton, DVD Vodice, DVD Tisno i DVD Šibenik s ukupno osam vozila i devetnaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 19:30 a opožareno 1,5 ha trave i niskog raslinja te pedesetak neobrađenih maslina.  

07.10 2018.

U 07:19 uključio se tehnički alarm na postrojenju Pročistača otpadnih voda u Vodicama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Obilaskom nije utvrđena pojava požara. Intervencija je završena u 08:07.

05.10.2018.

U 20:54 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u gradskom predjelu Šubićevac u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i osam vatrogasaca. Gorjela je trava, nisko raslinje i nekoliko borovih stabala na površini od 50 m². Požar je ugašen u 21:29.

05. 10. 2018.

U 11:59 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u gradskom predjelu Šubićevac u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 12:36.

04.10.2018.

U 16:50 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora kod šibenske Dubrave. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, DVD Brodarica-Krapanj, DVD Šibenik, DVD Bilice i DVD Zaton s sedam vozila i devetnaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 18:01, opožareno je 3000 m² trave i niskog raslinja a nagorjelo je i 35 stabala obrađenih maslina.

04.10.2018.

U 15:15 zaprimljena je dojava da se dimi iz stana u ul. Bonina iz Milana u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Ustanovljeno je da se ne radi o požaru već o deratizaciji stana. Intervencija je završena 15:23.

04.10.2018.

U 12:58 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije Hitnoj pomoći kod prenošenja bolesne osobe u ul. 8. Dalmatinske brigade u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 13:11.

Intervencije

  • U 11:32 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana na Meterizama u Šibeniku. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasca. Intervencija završena u 11:51.
  • U 22:04 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u ul. Stjepana Radića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 22:33.
  • U 11:19 zaprimljena je dojava o požaru osobnog vozila nakon prometne nezgode u Dubravi kod Šibenika. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 12:04.
  • U 12:23 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije zbog pada osobe u usjek između objekta i stijene u Biogradskoj ulici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 14:16.
  • U 15:02 zaprimljena je dojava o požaru autobusa u Danilo Kraljicama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik i DVD Šibenik s tri vozila i devet vatrogasaca. U požaru je potpuno uništen autobus, putnici su na vrijeme napustili autobus pa nema ozlijeđenih osoba. Požar je ugašen u 17:13. 
  • U 13:31 zaprimljena je dojava o potrebi sanacije razlivenih loživog ulja u Zadarskoj ulici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 14:08.
  • U 14:47 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intrvencije uklanjanja razlivenog loživog ulja s kolnika u Zadarskoj ulici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 15:01.