18.07.2023.

U 03:10 zaprimljena je dojava o aktivaciji požara na gradskom odlagalištu smeća Bikarac. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s dva vozila i četri vatrobasca. Intervencija je završena u 04:30.

16.07.2023.

U 13:34 zaprimljena je dojava o požaru smeća na gradskom odlagalištu otpada Bikarac. Na intervenciju izišle JVP Šibenik, JVP Vodice i DVDa Perković, Zablaće, Bilice, Pirovac i Unešić s 15 vozila i 38 vatrogasaca.  Uz sudjelovanje zračnih snaga intervencija je završena 17. 07. u 09:02.   

13.07.2023.

U 11:13 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Grebaštici.Usljed jakog vjetra otežano je gašenje a požar gase sve županijske snage, vatrogasne snage iz susjednih županija te sve raspoložive zračne snage. Intervencija je u tijeku. 

12.07.2023.

U 15:34 zaprimljena je dojava o požarnom alarmu s vatrodojavne centrale gospodarskog objekta  u gradskom predjelu Mandalina u gradu Šibeniku. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 15:54.

11.07.2023.

U 04:52 zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji na vozilu na Šubićevcu u gradu Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 05:15.

09.07.2023.

U 21:34 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na 298 km. A-1 u pravcu Zagreba. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 23:11.

09.07.2023

U 04:40 aktivirao se požarni alarm u Katoličkoj školi. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogsca. Intervencija je završena u 05:08.

08.07.2023.

U 14:04 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije skidanja prstena u OHBP u gradu Šibeniku. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 14:48.

05.07.2023.

U 15:16 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u obiteljskoj kući u Bilicama u Stublju. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 16:28.

04.07.2023.

U 08:25 zaprimljena je dojava s vatrodojavne centrale o požaru gospodarskog objekta u gradskom predjelu Crnica u gradu Šibeniku. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 08:44.

Intervencije

  • U 14:27 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na području Danilo Birnja. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 15:25.
  • U 08:45 zaprimljena je dojava o potrebi intervencije traganja i spašavanja na otvorenom prostoru u Zatonu. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Uz sudjelovanje DVD Zaton s dva vozila i pet vatrogasaca intervencija je završena u 10:44.
  • U 22:49 zaprimljena je dojava o požaru osobnog automobila na cesti između Šibenskog mosta i Zatona. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Požar je ugašen u 23:34.
  • U 12:10 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije u Ul. Kralja Zvonimira u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i jednim vatrogascem. Intervencija je završena u 12:36.
  • U 16:42 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na Vidicima. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Opožareno je pedeset m² trave. Požar je ugašen u 17:01.
  • U 00:19 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije zatvaranja vode u obiteljskoj kući u ulici Put Tanaje. Na intervenciju je izašla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 00:29.
  • U 13:19 zaprimljena je dojava o požaru gospodarskog objekta na području Sonkovića. Na intervenciju izišla JVP Šibenik i DVD Šibenik, DVD Skradin i DVD Dubravice s pet vozila i petnaest vatrogasaca. Intervencija je završena u 18:00.