15.03.2020

U 02:26 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Dubravica u skradinskom zaleđu. Na intervenciju je izišla JVP ŠIbenik, DVD Dubravice i DVD Skradin s četiri vozila i deset vatrogasaca. Požar je ugašen u 05:15. opožareno je 10000 m² borove šume.

11.03.2020.

U 23:09 došlo je do aktivacije požarnog alarma u Državnom arhivu u Šibeniku. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 23:34. 

10.03.2020.

U 14:19 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području općine Rogoznica. Na intervenciju izišle JVP Šibenik, DIP Šibenik, DVD Rogoznica, Primošten, Grebaštica, Brodarica-Krapanj i DVD Marina s osam vozila i dvadeset vatrogasaca. Intervencija je završena u 18:05. Izgorjelo je 25 ha trave i niskog raslinja.

10.03.2020.

U 16:01 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona. Na intervenciju izišle JVP Šibenik i JVP Vodice s tri vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 17:40. Izgorjelo je 3200m² trave i niskog raslinja.

06.03.2020.

U 13:31 zaprimljena je dojava o požaru stana višekatnice u ulici branitelja domovinskog rata u Šibenikuna. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, JVP Vodice i DIP Šibenik s devez vozila i šesnaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 17:13.

04.03.2020.

U 15:58 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Meteriza u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vaterogasca. Požar je zahvatio smeće na divljem odlagališt a ugašen je u 16:03.

02.03 2020.

U 22:57 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije Hitnok pomoći za prenošenje bolesnika u Ražinama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 23:09.

02.03.2020.

U 16:04 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije vatrogasaca pri ozljedi radnika na radovima aglomeracije u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 16:21.

01.03.2020.

U 00:41 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Ražinama u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Gorjelo je 30 m² raznog otpada u krugu firme RAN. Požar je ugašen u 01:21.

27.02 2020.

U 21:11 zaprimljena dojava o potrebi otvaranja stana u ulici Jurja Šižgorića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 21:39.

Intervencije

  • U 17:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora kod benkovačke ceste u predjelu Dobri Dolac. Na intervenciju izišla JVP Šibenik, JVP Vodice i DVD Zaton s šest vozila i četrnaest vatrogasaca. Požar ugašen u 18:16, opožareno je 1,3 ha trave i niskog raslinja.
  • U 03:47 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području grada Skradina kod mjesta Velika Glava. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, DIP Šibenik, DVD Skradin, DVD Dubravice i DVD Kistanje s 7 vozila i 17 vatrogasaca. Gorjela je borova šuma na površini od 7 hektara. Požar je ugašen u 07:39.
  • U 14:29 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Vodičkom zaleđu pokraj prometnice D-27. Na interenciju su izišli JVP Šibenik i JVP Vodice s dva vozila i šest vatrogasaca. Požar je ugašen u 15:03, opožareno je 1000 m² trave i niskog raslinja.
  • U 12:47 zaprimljena je dojava o požaru brodova na suhom vezu na otoku Krapnju. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Brodarica s tri vozila i devet vatrogasaca. Požar je ugašen u 14:15. 
  • U 18:55 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Bilicama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s tri vozila i sedam vatrogasaca. Gorjela je trava i nisko raslinje na površini od 150 m². Požar je ugašen u 19:17.
  • U 13:33 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora kod Mučića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Gorjela je trava i nisko raslinje na površini od 300 m². Požar je ugašen u 14:16.
  • U 12:12 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u mjestu Deljci kod Bogdanovića. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Vodice i DVD Šibenik s četiri vozila i deset vatrogasaca. Požar je ugašen u 14:14, opožareno je 7500 m2 niskog raslinja.