17.01.2023.

U 18:19 zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka u gradskom predjelu Mandalina u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i osam vatrogasca. Intervencija je završena u 21:10.

16.01.2023

U 17:51 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije zatvaranja vode u ulici Josipa Bana Jelačića u gradskoj četvrti Šubićevac. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 18:31.

13.01.2023.

U 16:44 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije na objektu u gradskom predjelu Crnica u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i pet vatrogasca. Intervencija je završena u 17:38.

12.01.2023

U 10:26 zaprimljena je dojava o požaru kotlovnice centralnog grijanja u obiteljskoj kući u Ražinama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 10:57.

09.01.2023.

U 09:59 zaprimljena je dojava o požaru podzemnih konternera u gradskoj četvrti Grad u gradu Šibeniku. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasca. Intervencija je završila u 10:17.

08.01.2023.

U 22:08 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Žaboriću. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Gorjela je manja površina trave. Požar je ugašen u 22:31.

08.01.2023.

U 20:45 uključio se požarni alarm u TC Velpro u Ražinama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Izvidom nije utvrđena požarna opasnost. Intervencija je završena u 21:05.

07.01.2023.

U 01:09 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na području Konjevrata. Na intervenciju jz izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 01:47.

06.01.2023

U 04:38 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije u stambenoj zgradi u ulici Kralja Zvonimira u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik. Intervencija je završena u 05:00.

05.01.2023

U 23:39 zaprimljena je dojava o eksploziji na području šibenske rive. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Pretragom šireg područja nije pronađena požarna opasnost. Intervencija je završena u 00:03.

Intervencije

  • U 12:54 zaprimljena je dojava o požaru u pekari u Ražinama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 13:27.
  • U 06:08 zaprimljena je dojava o požaru smeća u ulici Ivana Meštrovića. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 06:24.
  • U 13:07 zaprimljena je dojava o požaru u stambenoj zgradi u ulici Branitelja Domovinskog Rata. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 13:58.
  • U 12:28 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Općini Primošten kod mjesta Široke. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD Šibenik, DVD Brodarica, DVD Grebaštica, DVD Rogoznica i DVD Primošten s sedam vozila i dvadeset vatrogasaca. Požar je ugašen u 16:00, opožareno je cca. 43 ha trave i niskog raslinja.
  • U 11:14 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na području Danilo Birnja. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 11:57.
  • U 10:56 aktiviran je požarni alarm u zgradi Zavoda za javno zdravstvo u Šibeniku. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 11:26.
  • U 10:34 zaprimlena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Slivna. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik i DVD Perković s dva vozila i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 11:14.