13.05 2019.

U 17:56 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije na objektu u ulici Stjepana Radića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 18:43.

10.05 2019.

U 19:24 zaprimljena dojava o potrebi tehničke intervencije za spašavanje mačke na tvrđavi sv.Mihovil.Na intervenciju izšla JVP Šibenik s tri djelatnika.Intervencija završena u 20:05.

08.05.2019

U 01:58 na vatrodojavnom sustavu oglašen je požarni alarm za Katoličku školu u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Nakon izvida prostorija katoličke škole nije pronađena požarna opasnost. Intervencija je završena u 02:37.

02.05 2019.

U 23:29 zaprimljena dojava o požaru električnog stupa u gradskom predjelu Meterize u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 23:48.

02.05 2019.

U 23:08 zaprimljena dojava o požaru  na odlagalištu Bikarac u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik i DVD Grebaštica s četiri vozila i osam  vatrogasaca. Požar je ugašen u 02:18.

02.05 2019.

U 20:17 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora kod Zatona. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 20:34.

01.05 2019.

U 18:00 aktivirao se požarnu alarm u Muzeju grada Šibenika. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Obilaskom je utvrđeno da nema požarne opasnosti. Intervencija je završena u 18:30.

29.04.2019.

U 14:10 zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji zbog odlomljene  grane na stablu u dvorištu dječjeg vrtića Smilje u ulici Put Jamljaka u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s 1 vozilom i 4 vatrogasca. Intervencija je završena u 14:40.

26.04.2019.

U 19:55 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Donjem polju kod mjesta Tarići. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Gorio biljni otpad na površini 200 m². Intervencija je završena u 20:45.

26.04.2019.

U 15:32 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora uz Benkovačku cestu. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, JVP Vodice i DVD Zaton s pet vozila i jedanaest vatrogasaca. Gorjela je trava, nisko raslinje i nešto hrastove i borove šume na površini od 1400 m². Požar je ugašen u 16:48.

Intervencije

  • U 01:13 zaprimljena je dojava o požaru vozila na A1 u blizini čvora Pirovac. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik. intervencija je završena u 02:16.
  • U 17:54 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na područja Bićina. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, DVD Skradin, DVD Dubravice, DVD Bilice i DVD Šibenik s pet vozila i trinaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 19:04, izgorjelo je 2500m² niskog raslinja i borove šume.
  • U 11:49 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u Primoštenu. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 13:48.
  • U 17:58 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Šibeniku na području uvale Duboka. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DIP Šibenik, DVD Brodarica, DVD Šibenik i DVD Zablaće s devet vozila i dvadesetčetiri vatrogasca. Požar je ugašen u 20:37, opožareno je 10000 m² trave i niskog raslinja. U požaru je izgorijelo jedno osobno vozilo.
  • U 22:12 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Zatonu na području uvale Ljuta. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Šibenik, DVD Zaton i DVD Bilice s šest vozila i sedamnaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 00:18, opožareno je 5000 m² trave i niskog raslinja.
  • U 15:10 zaprimljena je dojava o potrebi otvaranja stana u ulici 3.studenog 1944. u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 15:57.
  • U 12:28 zaprimljena je dojava o potrebi otvaranja stana u mosečkoj ulici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 13:08.