22.03.2020.

U 23:58 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije zbog pada zaštitne ograde gradilišta na Poljani u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 00:08. 

22.03.2020.

U 16:37 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Boraje. Na intervenciju izišle JVP Šibenik, DVD Brodarica-Krapanj i DVD Perković s tri vozila i devet vatrogasaca. Intervencija je završena u 18:58. Izgorjelo je 700 m² trave i niskog raslinja.

19.03.2020.

U 15:59 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije Policiji kod otvaranja vrata osobnog vozila u Zablaću. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 17:18.

18.03.2020

U 19:57 zaprimljena je dojava o požaru osobnog vozila u Zablaću. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Zablaće s tri vozila i deset vozila. Požar je ugašen u 21:00. veća materijalna šteta je na tri osobna automobila.

18.03.2020.

U 12:04 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u općini Unešić na području Ljubostinja. Na intervenciju izišle JVP Šibenik, DIP Šibenik, DVD-a Perković, Šibenik, Zablaće i Grebaštica s osam vozila i dvadesetdva vatrogasa. U gašenje su uključene zračne snage jedan kanader i jedanair AIR tractor. Požar je ugašen u 16:40. Gorjela je trava i nisko raslinje, smrika i mlada hrastova šuma na površini od 25 ha.

17.03.2020

U 16:29 zaprimljena je dojava o požaru na divljem deponiju građevinskog otpada u ulici Ivana Gundulića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jedinim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 16:46. Požar je zahvatio manju površinu cca. 10 m² kartonske ambalaže i građevinskog otpada.

17.03.2020

U 09:52 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Danilo Kraljice. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD Perković i DVD Zablaće s tri vozila i deset vatrogasaca. Požar je ugašen u 11:07, opožareno je 2 ha trave i niskog raslinja.

15.03.2020.

U 18:42 zaprimljena je dojava o požaru garažnog objekta u Zablaću. Na intervenciju je Izišla JVP Šibenik, DIP Šibenik i DVD Zablaće s pet vozila i četrnaest vatrogasaca. Intervencija je završena u 21:00.

15.03.2020

U 18:57 došlo je do aktivacije požarnog alarma u Državnom arhivu u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Obilaskom je utvrđena greška na vatrodojavnom sustavu. Intervencija je završena u 19:23.

15.03 2020.

U 14:27 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na predjelu Sutine kod Tribunja. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Vodice, DVD Tisno i DVD Pirovac s osam vozila i osamnaest vatrogasaca. U gašenje je bio uključen i jedan Canader. Požar je ugašen u 17:27, opožareno je 4,5 ha trave i niskog raslinja te 30-tak maslina.

Intervencije

  • U 17:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora kod benkovačke ceste u predjelu Dobri Dolac. Na intervenciju izišla JVP Šibenik, JVP Vodice i DVD Zaton s šest vozila i četrnaest vatrogasaca. Požar ugašen u 18:16, opožareno je 1,3 ha trave i niskog raslinja.
  • U 03:47 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području grada Skradina kod mjesta Velika Glava. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, DIP Šibenik, DVD Skradin, DVD Dubravice i DVD Kistanje s 7 vozila i 17 vatrogasaca. Gorjela je borova šuma na površini od 7 hektara. Požar je ugašen u 07:39.
  • U 14:29 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Vodičkom zaleđu pokraj prometnice D-27. Na interenciju su izišli JVP Šibenik i JVP Vodice s dva vozila i šest vatrogasaca. Požar je ugašen u 15:03, opožareno je 1000 m² trave i niskog raslinja.
  • U 12:47 zaprimljena je dojava o požaru brodova na suhom vezu na otoku Krapnju. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Brodarica s tri vozila i devet vatrogasaca. Požar je ugašen u 14:15. 
  • U 18:55 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Bilicama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s tri vozila i sedam vatrogasaca. Gorjela je trava i nisko raslinje na površini od 150 m². Požar je ugašen u 19:17.
  • U 13:33 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora kod Mučića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Gorjela je trava i nisko raslinje na površini od 300 m². Požar je ugašen u 14:16.
  • U 12:12 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u mjestu Deljci kod Bogdanovića. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Vodice i DVD Šibenik s četiri vozila i deset vatrogasaca. Požar je ugašen u 14:14, opožareno je 7500 m2 niskog raslinja.