11.08.2023.

U 09:56 zaprimljena je dojava o požaru vozila na prometnici D-8 kod Vidika u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 10:14.

08.08.2023

U 06:02 zaprimljena je dojava o požaru stana u Rogozničkoj ulici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Požar je ugašen u 07:12.

06.08.2023.

U 19:37 zaprimljena je dojava o požaru jahte na području Kornata. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s brodom VZŽ Šibensko kninske i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena 07.08. u 02:08.

05.08.2023.

U 08:28 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije na otvorenom prostoru u gradskom predjelu Baldekin u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 08:48.

05.08.2023.

U 07:41zaprimljena je dojava o prodoru vode u obiteljsku kuću u gradskom predjelu Vidici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 08:27.

05.08.2023.

U 07:31 zaprimljena je dojava o požarnom alarmu u gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 07:40. Pregledom objekta utvrđeno je da nije bilo požarne opasnosti.

04.08.2023.

U 11:48 oglasio se požarni alarm s vatrodojavne centrale tvrđave sv. Ivan. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 11:55.

02.08.2023.

U 17:47 zaprimljena je dojava o požaru vozila na brzoj cesti D 33 na području  Dubrave kod Šibenika. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 18:47.

02.08.2023.

U 09:44 zaprimljena je dojava o požaru smeća u gradskom predjelu Varoš u gradu Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 09:56.

28.07.2023.

U 12:48 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na D-33 u Dubravi kod Šibenika. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s dva vozila i osam vatrogasaca. Intervencija je završena u 13:21.

Intervencije

  • U 14:27 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na području Danilo Birnja. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 15:25.
  • U 08:45 zaprimljena je dojava o potrebi intervencije traganja i spašavanja na otvorenom prostoru u Zatonu. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Uz sudjelovanje DVD Zaton s dva vozila i pet vatrogasaca intervencija je završena u 10:44.
  • U 22:49 zaprimljena je dojava o požaru osobnog automobila na cesti između Šibenskog mosta i Zatona. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Požar je ugašen u 23:34.
  • U 12:10 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije u Ul. Kralja Zvonimira u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i jednim vatrogascem. Intervencija je završena u 12:36.
  • U 16:42 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na Vidicima. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Opožareno je pedeset m² trave. Požar je ugašen u 17:01.
  • U 00:19 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije zatvaranja vode u obiteljskoj kući u ulici Put Tanaje. Na intervenciju je izašla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 00:29.
  • U 13:19 zaprimljena je dojava o požaru gospodarskog objekta na području Sonkovića. Na intervenciju izišla JVP Šibenik i DVD Šibenik, DVD Skradin i DVD Dubravice s pet vozila i petnaest vatrogasaca. Intervencija je završena u 18:00.