28.12 2018

U 0:14 zaprimljena je dojava da se vide ostaci žara kod crkve sv. Mare na predjelu Bioci u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 1:02.

27.12.2018.

U 16:06 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije Hitnoj pomoći kod prenošenja bolesne osobe u gradskom predjelu Mandalina u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 16:24.

25.12.2018.

U 16:48 zaprimljena je dojava o požaru pomoćnog objekta u Brnjici. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 20:09.

25.12.2018

U 11:00 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Dubravi kraj Šibenika u blizini industrijske zone Podi. Na intervenciju je izišlo trideset vatrogasaca i dvanaest vozila iz JVP Šibenik, JVP Vodice, DIP Šibenik, DVD Šibenik, DVD Brodarica, DVD Perković, DVD Grebaštica. Zbog vjetra koji je ubrzao širenje požara u pomoć su pozvane i zračne snage Air-Tractor i Canader. Požar je ugašen u 15:29, opožareno je 20 ha trave, niskog raslinja i borove šume.

22.12.2018

U 19:29 zaprimljena je dojava o potrebi otvaranja stana u ulici Stjepana Radića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 19:55.

18.12.2018

U 22:30 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije hitnoj medicinskoj pomoći pri zbrinjavanju i prevozu bolesne osobe u Mandalini. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 23:01.

18.12.2018

U 19:58 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi u Bosanskoj ulici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. U nezgodi je sudjelovalo jedno osobno vozilo. Intervencija je završena u 20:23.

18.12.2018

U 19:02 zaprimljena je dojava o požaru kontejnera za smeće u Rakovom Selu. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Požar je ugašen u 19:31.

15.12.2018.

U 16:20 zaprimljena je dojava o požaru vozila kod željezničkog kolodvora u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 16:47 .

12.12.2018.

U 19:21 zaprimljena je dojava o potrebi otvaranja stana u ul. J. Dalmatinca u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 19:34.

Intervencije

  • U 16:36 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije Hitnoj pomoći u gradskom predjelu Vidici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 17:18.
  • U 00:46 zaprimljena je dojava o požaru na odlagalištu smeća Bikarac u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik i DVD Šibenik s 2 vozila i 7 vatrogasaca. Požar je zahvatio naslage smeće na površini od 200 m². Gašenje se vrši uz pomoć strojeva koji raskopavaju naslage otpada. Intervencija gašenja je u tijeku.
  • U 14:09 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na brdu Mrdakovica u vodičkom zaleđu. Na intervenciju su upućene JVP Šibenik, JVP Vodice, DIP Šibenik, DVD Zaton i DVD Vodice s pet vozila i trinaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 18:15 a opožareno 0,7ha trave, niskog raslinje i borove šume.
  • U 19:50 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca.Intervencija je završena u 20:13.
  • U 19:16 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora kod bivšeg Ferijalnog saveza na Šubićevcu. Na intervenciju  je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 20:05.
  • U 22:20 zaprimljena je dojava o požaru u auto-mehaničarskoj radionici u ulici Put vidilice u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Požar je ugašen u 00:29.
  • U 15:04 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Mrdakovice. Na intervenciju je izišpa JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 15:56.