31.05.2024

U 10:42 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Donjem Polju. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Grebaštica s dva vozila i četiri vatrogasca. Požar je ugašen u 11:12, opožareno cca. 600 m² trave i niskog raslinja.

31:05.2024.

U 06:18 zaprimljena je dojava o mirisu spaljenih kablova kod zgrade na Baldekinu. Na izvid je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i jednim vatrogascem. Nije bilo opasnosti. Intervencija je završena u 06.32.

30.05.2024.

U 20:28 dva vozila s šest vatrogasaca izišli su u izvid na Obalu palih omladinaca zbog dojave o vatri koja se vidi na drugom katu zgrade. Nije bilo požarne opasnosti. Intervencija je završena u 20:47.

30.05.2024.

U 13:13 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Dubravi. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s tri vozila i sedam vatrogasaca. Gorjela je trava i nisko raslinje te nagorjelo desetak maslina na površini od 7500 m². Požar je ugašen u 14:20.

29.05.2024.

U 22:03 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije na objektu na području Dubrave kod Šibenika. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasca. Intervencija je završena u 23:53.

29.05.2024.

U 19:01 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u gradskom predjelu Ražine u gradu Šibeniku. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Izgorjelo je 600m2 trave i niskog raslinja. Intervencija je završena u 19:45.

29.05.2024.

U 13:59 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Sitnom. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Brodarica i Zablaće s tri vozila i deset vatrogasaca. Požar je ugašen u 17:17. 

29.05.2024.

U 12:32 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Donjem Polju. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 13:06.

29.05.2024.

U 09:13 zaprimljena je dojava o požaru osobnog automobila u Primoštenu Burnjem. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Rogoznica s dva vozila i šest vatrogasaca. Požar je ugašen u 09:56.

28.05.2024.

U 06:32 zaprimljena je dojava o požaru vozila na području Primoštena Burnjeg. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 08:41.

Intervencije

  • U 5:29 zaprimljena je dojava o pojavi dima u stanu u obiteljskoj kući na Baldekinu. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Pregledom kuće nije pronađena požarna opasnost. Intervencija je završena u 5:50.
  • U 03:44 zaprimljena je dojava da se aktivirao alarm koji mjeri koncentraciju štetnih plinova na motornom brodu na vezu u Mandalini. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 04:47.
  • U 09:33 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije HMP-i pri prenošenju osobe. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 10:01.
  • U 12:30 zaprimljena je dojava da gori krov na objektu restorana Prstac u Ražnju. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Rogoznica i DVD Primošten sa 6 vozila i 17 vatrogasaca. Požar je ugašen u 13:37.
  • U 14:43 zaprimljena je dojava o požaru drvenog električnog stupa u Jurasima kod Šibenika. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 15:10.
  • U 14:11 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije hitnoj pomoći u Docu u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 14:34.
  • U 02:16 zaprimljena je dojava o požaru telefonskog kabela na fasadi zgrade u Ulici Nikole Tesle u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 03:09.