14.08.2018.

U 09:40 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora nakon udara groma na području Jadrtovca. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, DVD Brodarica-Krapanj i DVD Zablaće s četiri vatrogasna vozila i dvanaest vatrogasaca. Izgorjelo je 200 m², požar je ugašen u 10:45.

14.08.2018.

U 10:04 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Jadrtovcu. na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 10:45, izgorjelo je 50 m² niskog raslinja.

13.08.2018.

U 13:58 zaprimljena je dojava o prometnoj nesreći na  A-1 u blizini odmorišta Krka u smjeru Zagreb-Split. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Radilo se o jednom osobnom vozilu u kojem su ozlijeđene tri osobe. Intervencija je završena u 15:42.

12.08.2018.

U 15:23 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na predjelu Dobri Dolac kod Zatona. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Zaton, DVD Šibenik, DVD Bilice, DVD Zablaće, DVD Pirovac i DVD Vodice s šesnaest vozila i četrdeset vatrogasaca, zbog nepristupačnog tetrena u gašenje požara su uključena i dva Canadera. Požar je ugašen u 20:00. Izgorjela je borova šuma i nisko raslinje na površini od 8 ha.

12.08.2018.

U 13:13 zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji otvaranja stana u ulici Kralja Tomislava u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasac. Intervencija je završena u 13:37. 

12.08.2018.

U 03:24 aktiviran je požarni alarm u Muzeju grada Šibenika. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Obilaskom svih prostorija nije utvrđena požarna opasnost. Intervencija je završena u 03:57.

11.08.2018

U 17:14 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Donjem Polju. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Požar je ugašen u 18:11, opožareno je 30 m2 trave i niskog raslinja.

10.08.2018.

U 21:43 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Konjevrata u zaseoku Braice. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Gorjela je trava i nisko raslinje površine 1 ha. Požar je ugašen u 00:07.

07.08.2018.

U 17:55 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na predjelu Podi u zaleđu Zatona. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD Zaton, DVD Šibenik, JVP Vodice i DVD Vodice s pet vozila i petnaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 18:35, opožareno je 600 m² niskog raslinja.

06.08.2018.

U 18:12 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD Zaton, DVD Šibenik i DVD Brodarica-Krapanj s pet vozila i šesnaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 20:00 sati, opožareno je 1 ha niskog raslinja.

Intervencije

  • U 09:36 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije u NCP-Remontnom brodogradilištu Šibenik. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasca. Intervencija završena u 10:32.
  • U 05:09 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Šubićevca. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar koji je zahvatio manju površinu trave ugašen je u 05:25.
  • U 10:04 zaprimljena je dojava o požaru broda u remontnom brodogradilištu NCP u Šibeniku. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Šibenik s šest vozila i četrnaest vatrogasaca. Brod se nalazi na suhom vezu, požar je zahvatio krmeni dio broda. Požar je lokaliziran u 10:50, ugašen u 13:32.
  • U 17:09 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Evanđelje u vodičkom zaleđu. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Vodice, DVD Zaton i DVD Šibenik s šest vozila i četrnaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 17:51, opožareno je 1000 m² niskog raslinja i borove šume.
  • U 16:47 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije spašavanja životinja u ul. Vuka Mandušića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 17:32.
  • U 19:55 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije na objektu u ulici Slobodana Macure u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 20:12.
  • U 14:21 putem vatrodojavne centrale zaprimljena je dojava o požaru u Državnom arhivu u Šibeniku. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasca. Intervencija je završena u 14:22. Radilo se o grešci u sustavu alarma.