05.06.2024.

U 12:47 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije u objektu u gradskom predjelu Šubićevac. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 14:27.

03.06.2024.

U 16:26 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije u prometu u Grebaštici. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik i DVD Grebaštica s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 17:11.

03.06.2024.

U 09:47 zaprimljena je dojava o prometnoj nesreći na A1 kod čvora Pirovac. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s 2 vozila i 7 vatrogasaca. Intervencija je završena u 10:50.

02.06.2024.

U 19:43 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u gradskom predjelu Šubićevac u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 19:57.

02.06.2024.

U 14:16 zaprimljena je dojava o požaru na električnim instalacijama u obiteljskoj kući u ulici Braće Polić. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik. Intervencija je završena u 14:31.

02.06.2024.

U 07:29 oglašen je alarm iz TC City Life. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Nije bilo opasnosti. Intervencija je završena u 07:45.

31.05.2024.

U 17:42 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Donjem Polju. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasca. Požar je ugašen u 18:29, opožareno je cca. 200 m² trave i niskog raslinja.

31.05.2024.

U 14:31 zaprimljena je dojava o požaru broda u industriskoj zoni Podi. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s tri vozila i deset vatrogasaca. Požar je ugašen u 15:42. Evidentna je veća materijalna šteta.

31.05.2024.

U 11:08 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije sanitetskoj službi pri prenošenju osobe u gradskom predjelu Njivice. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 12:20.

31.05.2024.

U 10:59 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Donjem Polju. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 11:14, opožareno je cca. 400 m² trave i niskog raslinja.

Intervencije

  • U 5:29 zaprimljena je dojava o pojavi dima u stanu u obiteljskoj kući na Baldekinu. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Pregledom kuće nije pronađena požarna opasnost. Intervencija je završena u 5:50.
  • U 03:44 zaprimljena je dojava da se aktivirao alarm koji mjeri koncentraciju štetnih plinova na motornom brodu na vezu u Mandalini. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 04:47.
  • U 09:33 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije HMP-i pri prenošenju osobe. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 10:01.
  • U 12:30 zaprimljena je dojava da gori krov na objektu restorana Prstac u Ražnju. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Rogoznica i DVD Primošten sa 6 vozila i 17 vatrogasaca. Požar je ugašen u 13:37.
  • U 14:43 zaprimljena je dojava o požaru drvenog električnog stupa u Jurasima kod Šibenika. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 15:10.
  • U 14:11 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije hitnoj pomoći u Docu u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 14:34.
  • U 02:16 zaprimljena je dojava o požaru telefonskog kabela na fasadi zgrade u Ulici Nikole Tesle u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 03:09.