12.04.2020.

U 20:58 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Danilu. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Gorjela je smreka na površini od 500 m². Požar je ugašen u 22:15.

12.04.2020.

U 09:48 zaprimljena je dojava da se dimi iz bunkera kod tvrđave Barone u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s tri vozila i pet vatrogasaca. Gorio je razni otpad unutar bunkera. Požar je ugašen u 11:25.

11.04.2020.

U 19:48 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Danilo Kraljica. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 21:29, Izgorjelo je 600m² trave i niskog raslinja.

08.04.2020.

U 20:16 zaprimljena je dojava o požaru osobnog vozila u Žaboriću. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Požar je ugašen u 21:04.

08.04.2020.

U 16:33 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora kod Srimske lokve. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Vodice, DVD Zaton i DVD Šibenik s sedam vozila i sedamnaest vatrogasaca. U gašenju je sudjelovao jedan kanader i jedan air traktor. Gorjela je trava, nisko raslinje i nešto borove šume na površini od 6,5 ha. Požar je ugašen u 19:50.

08.04.2020.

U 12:45 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Danilo Birnju. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, DVD Brodarica-Krapanj, DVD Grebaštica, DVD Perković, DVD Zablaće i DVD Šibenik s osam vozila i dvadeset vatrogasaca. Gorjela je trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. Požar je ugašen u 16:09.

08.04.2020.

U 10:53 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Dubravi kod Šibenika. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, DVD Šibenik, DVD Zablaće i DVD Brodarica-Krapanj s četiri vozila i dvanaest vatrogasaca. Gorjela je trava i nisko raslinje na površini od 1 ha. Požar je ugašen u 13:04.

08.04.2020.

U 09:15 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u gradskoj četvrti Crnica u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 09:45.

07.04.2020.

u 16:40 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Ripišta. Na intervenciju izišle JVP Šibenik i DVDa Šibenik, Zablaće, Brodarica-Krapanj i Perković s pet vozila i četrnaest vatrogasaca. Intervencija je završena u 19:56. Gorjelo je 2,5 ha trave i niskog raslinja.

06.04.2020

U 13:08 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Perkoviću. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Perković s dva vozila i šest vatrogasaca. Požar je ugašen u 16:09, opožareno je 2,5 ha trave i niskog raslinja.

Intervencije

  • U 17:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora kod benkovačke ceste u predjelu Dobri Dolac. Na intervenciju izišla JVP Šibenik, JVP Vodice i DVD Zaton s šest vozila i četrnaest vatrogasaca. Požar ugašen u 18:16, opožareno je 1,3 ha trave i niskog raslinja.
  • U 03:47 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području grada Skradina kod mjesta Velika Glava. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, DIP Šibenik, DVD Skradin, DVD Dubravice i DVD Kistanje s 7 vozila i 17 vatrogasaca. Gorjela je borova šuma na površini od 7 hektara. Požar je ugašen u 07:39.
  • U 14:29 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Vodičkom zaleđu pokraj prometnice D-27. Na interenciju su izišli JVP Šibenik i JVP Vodice s dva vozila i šest vatrogasaca. Požar je ugašen u 15:03, opožareno je 1000 m² trave i niskog raslinja.
  • U 12:47 zaprimljena je dojava o požaru brodova na suhom vezu na otoku Krapnju. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Brodarica s tri vozila i devet vatrogasaca. Požar je ugašen u 14:15. 
  • U 18:55 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Bilicama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s tri vozila i sedam vatrogasaca. Gorjela je trava i nisko raslinje na površini od 150 m². Požar je ugašen u 19:17.
  • U 13:33 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora kod Mučića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Gorjela je trava i nisko raslinje na površini od 300 m². Požar je ugašen u 14:16.
  • U 12:12 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u mjestu Deljci kod Bogdanovića. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Vodice i DVD Šibenik s četiri vozila i deset vatrogasaca. Požar je ugašen u 14:14, opožareno je 7500 m2 niskog raslinja.