08.02.2023.

U 9:22 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Rupama na području grada Skradina. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, DIP Šibenik i DVD -a Dubravice, Skradin i Kistanje s 15 vatrogasaca i 7 vozila. Gorjela je trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 13.5 ha. Požar je ugašen u 13:39.

06.02.2023

U 18:57 zaprimljena je dojava o požaru na odlagalištu smeća Bikarac u Donjem Polju. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s četiri vozila i sedam vatrogasaca. Požar je ugašen u 21:12.

05.01.2023

U 10:45 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije na obiteljskoj kući u Ražinama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 11:25.

04.02.2023.

U 22:21 zaprimljena je dojava o stablu koje je zapriječilo prometnicu u NP Krka. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 23:20.

04.02.2023.

U 16:59 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u uvali Minerska kod Zablaća. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DIP Šibenik, DVD: Šibenik i Zablaće sa deset vozila i dvadeset osam vatrogasaca. Požar je ugašen u 19:48. Izgorilo je četiri hektara borove šume i niskog raslinja.

04.02.2023.

U 16:54 oglasio se alarm s vatrodojavne centrale u arhivu grada Šibenika u Mandalini. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 17:31.

04.02.2023.

U 16:46 zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka kod poliklinike na Bualima. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 17:07.

03.02.2023.

U 23.50 zaprimljena je dojava o dimu u stubištu stambenog objekta u Kalelargi u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Intervencija je  završena u 00.09. 

01.02.2023

U 07:27 zaprimljena je dojava o požaru stana u zgradi u gradskom predjelu Meterize u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s četiri vozila i deset vatrogasaca. Intervencija je  završena u 09:37. 

29.01.2023.

U 16:52 zaprimljena je dojava o požaru vozila na A1 na predjelu općine Skradin. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 17:40.

Intervencije

  • U 12:54 zaprimljena je dojava o požaru u pekari u Ražinama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 13:27.
  • U 06:08 zaprimljena je dojava o požaru smeća u ulici Ivana Meštrovića. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 06:24.
  • U 13:07 zaprimljena je dojava o požaru u stambenoj zgradi u ulici Branitelja Domovinskog Rata. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 13:58.
  • U 12:28 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Općini Primošten kod mjesta Široke. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD Šibenik, DVD Brodarica, DVD Grebaštica, DVD Rogoznica i DVD Primošten s sedam vozila i dvadeset vatrogasaca. Požar je ugašen u 16:00, opožareno je cca. 43 ha trave i niskog raslinja.
  • U 11:14 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na području Danilo Birnja. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 11:57.
  • U 10:56 aktiviran je požarni alarm u zgradi Zavoda za javno zdravstvo u Šibeniku. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 11:26.
  • U 10:34 zaprimlena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Slivna. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik i DVD Perković s dva vozila i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 11:14.