03.01.2019.

 
09:20 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Donjem polju. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Gorjela je trava i nisko raslinje površine 700 m².  Intervencija je završena u 09:45.

02.01.2019.

U 22:17 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u gradskom predjelu Vidici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 22:59.

02.01.2019

U 17:14 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u blizini Dobrog Doca kod Zatona. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik i JVP Vodice s tri vozila i devet vatrogasaca. Požar je ugašen u 18:40, opožareno je 3 ha trave i niskog raslinja.

01.01 2019.

U 01:26 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Podsolarskom kod Šibenika. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 1:44, opožareno je 400 m² trave i niskog raslinja.

01.01 2019.

U 0:04 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora kod crkve u Ražinama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 0:32, opožareno je 0,1 ha trave niskog raslinja i zapuštenog vinograda.

31.12 2018.

U 22:04 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora kod Dubrave. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Požar je ugašen u 22:41, opožareno je 0,5 ha trave i niskog raslinja.

30.12.1018.

U 19:15 zaprimljena jer dojava o požaru stabla palme na obali Franje Tuđmana u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 19:20.

30.12 2018.

U 17:23 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora kod vojarne Bribirskih knezova u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar u kojem je gorjelo smeće u krugu vojarne ugašen je u 17:43.

28.12.2018.

U 11:39 zaprimljena je dojava o prometnoj nesreći na Jadranskoj magistrali kod TC Plodine u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. U nesreći je ozlijeđena jedna osoba. Intervencija je završena u 12:10.

28.12.2018.

U 07:39 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi u Grebaštici. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. U prometnoj nezgodi u kojoj je sudjelovalo jedno osobno vozilo nema ozlijeđenih osoba. Intervencija je završena u 08:25.

Intervencije

  • U 16:36 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije Hitnoj pomoći u gradskom predjelu Vidici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 17:18.
  • U 00:46 zaprimljena je dojava o požaru na odlagalištu smeća Bikarac u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik i DVD Šibenik s 2 vozila i 7 vatrogasaca. Požar je zahvatio naslage smeće na površini od 200 m². Gašenje se vrši uz pomoć strojeva koji raskopavaju naslage otpada. Intervencija gašenja je u tijeku.
  • U 14:09 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na brdu Mrdakovica u vodičkom zaleđu. Na intervenciju su upućene JVP Šibenik, JVP Vodice, DIP Šibenik, DVD Zaton i DVD Vodice s pet vozila i trinaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 18:15 a opožareno 0,7ha trave, niskog raslinje i borove šume.
  • U 19:50 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca.Intervencija je završena u 20:13.
  • U 19:16 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora kod bivšeg Ferijalnog saveza na Šubićevcu. Na intervenciju  je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 20:05.
  • U 22:20 zaprimljena je dojava o požaru u auto-mehaničarskoj radionici u ulici Put vidilice u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Požar je ugašen u 00:29.
  • U 15:04 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Mrdakovice. Na intervenciju je izišpa JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 15:56.