17.08.2023.

U 08:15 zaprimljena je dojava o požaru objekta u ulici 15.siječnja 1873. u Šibeniku. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasca. Intervencija je završena u 08:39.

15.08.2023.

U 23:21 zaprimljena je dojava o požaru osobnog vozila na cesti prije naplatnih postaja - čvor Šibenik. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 23:59.

15.08.2023.

U 17:45 zaprimljena je dojava o prometnoj nersreći u ulici Petra Preradovića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 18:19.

12.08.2023.

U 22:44 zaprimljena je dojava o požaru raslinja nakon ispaljene rakete u gradskom predjelu Vidici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 23:10.

12.08.2023.

U 20:51 zaprimljena je dojava o istjecanju plina iz boce u stambenom objektu na Gorici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 21:08.

12.08.2023.

U 19:23 zaprimljena je dojava o padu stabla na prometnicu iznad Kronjina magazina u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 19:53.

12.08.2023.

U 16:30 zaprimljena je dojava o potrebe saniranja kolnika nakon prometne nezgode u Mandalini. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 16:50.

12.08.2023.

U 12:14 zaprimljena je dojava o požaru trave između dva kolnička traka na A-1 u blizini čvora Vrpolje. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 14:05.

11.08.2023.

U 20:24 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u gradskom predjelu Varoš u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 20:57.

11.08.2023.

U 16:36 zaprimljena je dojava o požaru vozila na 334 km - A-1 u smjeru Zagreba. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 17:55.

Intervencije

  • U 14:27 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na području Danilo Birnja. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 15:25.
  • U 08:45 zaprimljena je dojava o potrebi intervencije traganja i spašavanja na otvorenom prostoru u Zatonu. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Uz sudjelovanje DVD Zaton s dva vozila i pet vatrogasaca intervencija je završena u 10:44.
  • U 22:49 zaprimljena je dojava o požaru osobnog automobila na cesti između Šibenskog mosta i Zatona. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Požar je ugašen u 23:34.
  • U 12:10 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije u Ul. Kralja Zvonimira u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i jednim vatrogascem. Intervencija je završena u 12:36.
  • U 16:42 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na Vidicima. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Opožareno je pedeset m² trave. Požar je ugašen u 17:01.
  • U 00:19 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije zatvaranja vode u obiteljskoj kući u ulici Put Tanaje. Na intervenciju je izašla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 00:29.
  • U 13:19 zaprimljena je dojava o požaru gospodarskog objekta na području Sonkovića. Na intervenciju izišla JVP Šibenik i DVD Šibenik, DVD Skradin i DVD Dubravice s pet vozila i petnaest vatrogasaca. Intervencija je završena u 18:00.