07.12.2018.

U 12:23 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije zbog pada osobe u usjek između objekta i stijene u Biogradskoj ulici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 14:16.

04.12. 2018.

U 15:02 zaprimljena je dojava o požaru autobusa u Danilo Kraljicama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik i DVD Šibenik s tri vozila i devet vatrogasaca. U požaru je potpuno uništen autobus, putnici su na vrijeme napustili autobus pa nema ozlijeđenih osoba. Požar je ugašen u 17:13. 

04.12.2018.

U 13:31 zaprimljena je dojava o potrebi sanacije razlivenih loživog ulja u Zadarskoj ulici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 14:08.

03.12.2018.

U 14:47 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intrvencije uklanjanja razlivenog loživog ulja s kolnika u Zadarskoj ulici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 15:01.

03.12.2018.

U 14:24 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u ulici Put Tanaje u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 14:38.

03.12.2018.

U 12:22 zaprimljena je dojava o eksploziji boce komprimiranog zraka u Pulskoj ulici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. U eksploziji je jedna osoba ozlijeđena. Intervencija je završena u 12:50.

02.12.2018

U 22:31 zaprimljena je dojava o zadimljenu stubišta zgrade u ulici 3. Studenoga 1944 u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s tri vozila i osam vatrogasaca. Nakon pregleda objekta utvrđeno je da je u jednom od stanova došlo do zagaranja hrane na štednjaku. Intervencija je završena u 23:25.

02.12.2018.

U 04:58 zaprimljena je dojava o požaru osobnog automobila u dvorištu obiteljske kuće u Ražinama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i osam vatrogasaca. Intervencija je završena u 05:30.

30.11.2018.

U 22:01 zaprimljena je dojava o požaru kontejnera za smeće u gradskom predjelu Meterize u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 22:20.

29.11.2018.

U 13:20 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Leć u Vodicama. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Vodice, DVD Zaton, DVD Pirovac i DVD Tisno s osam vozila i sedamnaest vatrogasaca. U gašenju požara sudjelovao je i jedan Canader. Požar je ugašen u 16:00, opožareno je 7 ha niskog raslinja i borove šume.

Intervencije

  • U 12:08 zaprimljena dojava o požaru dimnjaka  u ul. Matije Gubca u Šibeniku. Na intervenciju izišla JVP Šibenik sa 1 vozilom i 4vatrogasca. Intervencija završena u 12:32
  • U 20:54 zaprimljena je dojava o požaru nakon udara groma obiteljske kuće u Ražinama. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija završena u 21:26. Do požara nije došlo, ali je nakon udara groma nastala materijalna šteta na objektu.
  • U 13:59 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na Jadranskoj magistrali u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasaca. Intervencija je završena u 14:37.
  • U 08:43 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi u Dubravi kod Šibenika. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 09:40.
  • U 22:30 zaprimljena je dojava o izdimljavanju u krugu Veleučilišta u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Požar je ugašen u 23:01, gorio je otpadni materijal u dvorištu objekta.
  • U 13:29 zaprimljena je dojava o požaru na brdu Mravnik kod Mravnice. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD Perković i DVD Brodarica-Krapanj s četiri vozila i jedanaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 16:23, opožareno je  1,2 ha trave i niskog raslinja. 
  • U 22:45 zaprimljena je dojava o požaru podruma u Zadarskoj ulici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Požar je ugašen u 23:38.