18.02.2023

U 11:15 zaprimljena je dojava o požaru stambenog objekta u Vrpolju kod Šibenika. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je  završena u 13:14.

17.02.2023.

U 05:53 oglasio se požarni alarm iz katoličke osnovne škole. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Nije bilo ugroze. Intervencija je završena u 06:32.

15.02.2023.

U 16:32 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na vrpoljačkoj cesti u Ražinama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Pričinjena je materijelna šteta na dva vozila. Intervencija je završena u 17:04.

14.02.2023

U 21:18 zaprimljena je dojava o poptrebi tehničke intervencije otvaranja stana u ulici Stjepan Radić. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim voziilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 21:52.

11.02.2023

U 23:03 zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji u prometu u mjestu Danilo Biranj. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 23:45, jedna osoba je ozlijeđena.

11.02.2023

U 20:20 zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka u zgradi na Baldekinu u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasca. Intervencija je završena u 20:54.

10.02.2023

U 17:04 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Žaboriću kod Šibenika. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik i DVD Brodarica s tri vozila i osam vatrogasca. Radilo se o požaru trave i borovih iglica na manjoj površini. Požar  je ugašen u 17:34. 

09.02.2023

U12:19 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u Borajskoj ulici u Ražinama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 12:42.

08.02.2023.

U 15:23 zaprimljena je dojava da se vidi crni dim kod crkve u Zablaću. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Radilo se o spaljivanju građevinskog otpada. Intervencija je završena u 15:58.

08.02.2023.

U 13:36 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Donjem polju kod Šibenika. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Gorjela je trava,nisko raslinje i neobrađena vinova loza na površini od 0,5 ha. Požar je ugašen u 14:23.

Intervencije

  • U 12:54 zaprimljena je dojava o požaru u pekari u Ražinama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 13:27.
  • U 06:08 zaprimljena je dojava o požaru smeća u ulici Ivana Meštrovića. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 06:24.
  • U 13:07 zaprimljena je dojava o požaru u stambenoj zgradi u ulici Branitelja Domovinskog Rata. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 13:58.
  • U 12:28 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Općini Primošten kod mjesta Široke. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD Šibenik, DVD Brodarica, DVD Grebaštica, DVD Rogoznica i DVD Primošten s sedam vozila i dvadeset vatrogasaca. Požar je ugašen u 16:00, opožareno je cca. 43 ha trave i niskog raslinja.
  • U 11:14 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na području Danilo Birnja. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 11:57.
  • U 10:56 aktiviran je požarni alarm u zgradi Zavoda za javno zdravstvo u Šibeniku. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 11:26.
  • U 10:34 zaprimlena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Slivna. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik i DVD Perković s dva vozila i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 11:14.