24.08.2023

U 21:58 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije uklanjanja stabla u ulici Marka Marulića. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 23:02.

23.08.2023.

U 13:57 zaprimljena je dojava o  potrebi  asistencije sanitetskoj službi pri prenošenju bolesne osobe u gradskom predjelu Vidici u gradu Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 14:22.

23.08.2023.

U 06:00 zaprimljena je dojava o požaru vozila na području Konjevrata. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 07:13.

22.08.2023.

U 06:08 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na A-1 na 340 km u smjeru Split - Zagreb. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik sa dva vozila i osam vatrogasaca.Intervencija je završena u 07:49.

21.08.2023.

U 02:32 zaprimljena je dojava o požaru vozila u Bilicama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Požar je ugašen u 03:15.

19.08.2023.

U 21:39 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u obiteljskoj kući u Primoštenu. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 23:43.

19.08.2023.

U 17:30 zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji u prometu  na D-8 u Žaboriću. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 18:18.

18.08.2023.

U 17:49 zaprimljena je dojava da treba obići stan nakon paljenja vatre od strane vlasnika u gradskom predjelu Škopinac u gradu Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Pregledom stana nije utvrđena požarna opasnost. Intervencija je završena u 18:16.

17.08.2023.

U 21:31 zaprimljena je dojava o požaru kuhinjskog štednjaka u stanu na Biocima. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasaca. Intervencija je završena u 22:00.

17.08.2023.

U 10:23 zaprimljena je dojava o potrebi prenošenja osobe u sanitetsko vozilo u gradskoj četvrti Vidici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasaca. Intervencija je završena u 11:01.

Intervencije

  • U 14:27 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na području Danilo Birnja. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 15:25.
  • U 08:45 zaprimljena je dojava o potrebi intervencije traganja i spašavanja na otvorenom prostoru u Zatonu. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Uz sudjelovanje DVD Zaton s dva vozila i pet vatrogasaca intervencija je završena u 10:44.
  • U 22:49 zaprimljena je dojava o požaru osobnog automobila na cesti između Šibenskog mosta i Zatona. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Požar je ugašen u 23:34.
  • U 12:10 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije u Ul. Kralja Zvonimira u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i jednim vatrogascem. Intervencija je završena u 12:36.
  • U 16:42 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na Vidicima. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Opožareno je pedeset m² trave. Požar je ugašen u 17:01.
  • U 00:19 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije zatvaranja vode u obiteljskoj kući u ulici Put Tanaje. Na intervenciju je izašla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 00:29.
  • U 13:19 zaprimljena je dojava o požaru gospodarskog objekta na području Sonkovića. Na intervenciju izišla JVP Šibenik i DVD Šibenik, DVD Skradin i DVD Dubravice s pet vozila i petnaest vatrogasaca. Intervencija je završena u 18:00.