25.08 2018

 
U 21:49 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije Hitnoj pomoći za prenošenje  bolesnika iz vozila do stana u Ražinama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 22:15.

25.08. 2018.

U 16:50 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije Hitnoj pomoći u Ražinama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasca. Intervencija je završena u 17:20.

25.08. 2018.

U 14:09 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u gradskom predjelu Mažurice u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, DVD Šibenik i DVD Zablaće s pet vozila i četrnaest vatrogasaca. Požar je zahvatio 100 m² trave, niskog raslinja, borovine i 50 m² raznog krupnog komunalnog otpada. Požar je ugašen u 16:21.

24.08 2018.

U 23:53 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u gradskom predjelu Meterize u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Požar je ugašen 25.08 u 00:30.

24.08 2018.

U 14:58 zaprimljena je dojava o potrebi zatvaranja vode u stanu u zagrebačkoj ulici u Šibeniku radi puknuća cijevi. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 15:15.

24.08 2018.

U 14:08 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora uz benkovačku cestu kod gostiona Gaj. Na intervenciju su izšli JVP Šibenik, JVP Vodice i DVD-i: Zaton, Vodice, Šibenik, Bilice, Zablaće, Pirovac i Tisno s 14 vozila i 30 vatrogasaca. U gašenje su uključena i dva Air tractora. Požar je zahvatio površinu od 2,5 ha borove šume a lokaliziran je u 16:45.

24.08 2018.

U 12:20 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora kod Grebaštice u predjelu Brnjače. Na intervenciju je izšla JVP Šibenik, DVD Grebaštica i DVD Brodarica-Krapanj s tri vozila i devet vatrogasaca. Požar je ugašen u 14:29, opožareno je 0,2 ha makije.

24.08 2018.

U 07:06 zaprimljena je dojava o požaru vozila u tunelu Dumbočica u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 07:21, vozilo iz kojeg se dimilo zbog kvara je zatečeno izvan tunela.

22.08.2018.

U 18:03 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora kod Vrsnog. Na intervenciju su  izišle JVP Šibenik, DIP Šibenik, DVD Brodarica-Krapanj, DVD Perković, DVD Zablaće, DVD Grebaštica, DVD Primošten, DVD Bilice, DVD Šibenik, DVD Zaton i DVD Tisno s 21 vozilom i 56 vatrogasaca. U gašenje su uključene i zračne  snage, dva Kanadera i jedan Airtraktor . Požar je ugašen  23.08.2018. u 18:57. Opožareno je 100 ha trave, niskog raslinja, borove šume i nešto zapuštenih maslina.


22.08.2018.

U 14: 47 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline na predjelu Plana. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Zaton, DVD Šibenik, DVD Vodice, DVD Bilice i DVD Zablaće s osam vozila i dvadesetica vatrogasca. U gašenje su uključene i zračne  snage, dva Airtraktora i jedan Kanader. Požar je ugašen u 17:33, opožsteno je 12 ha niskog raslinja i borove šume.Intervencije

  • U 06:24 zaprimljena je dojava o požaru na gradskom odlagalištu otpada Bikarac u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Gorjelo je 50 m² otpada. Intervencija je završena u 07:58.
  • U 04:19 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana zbog pružanja pomoći ozlijeđenoj osobi  u ulici Stjepana Radića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija završena u 04:51.
  • U 11:42 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana zbog pružanja pomoći ozlijeđenoj osobi u ulici Nikole Tesle u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 12:13.
  • U 23:19 zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji zbog mogućnosti pada ograde u ulici Stjepana Radića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u  23:36.
  • 23:05 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije Hitnoj pomoći kod zbrinjavanja ozlijeđene osobe u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 23:20.
  • U 17:56 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije na objektu u ulici Stjepana Radića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 18:43.
  • U 19:24 zaprimljena dojava o potrebi tehničke intervencije za spašavanje mačke na tvrđavi sv.Mihovil.Na intervenciju izšla JVP Šibenik s tri djelatnika.Intervencija završena u 20:05.