07.05.2018.

U 20:25 zaprimljena je dojava o požaru u stambeno-poslovnom objektu u ulici Prolaz Bože Dulibića u staroj gradskoj jezgri. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 20:50, bez ozlijeđenih osoba, uz manju materijalnu štetu.

04.05.2018.

U 13:57 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora nasuprot gostione Vile Velebita  , intervenciju su izišli jedno vozilo sa tri vatrogasca koji su odmah požar stavili pod kontrolu ,te ga i ugasili u 14:18 . Intervencija završena u  14:25 .

04.05.2018.

U 12:32 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području iza Jadrtovačkog groblja , na intervenciju su odmah izišla dva vozila sa šest vatrogasaca koji su požar odmah stavil pod kontrolu u 12:56 , te ga zatim i ugasili u 13:36 . Gorio biljni otpad . Intervencija završenba u 14:04.

03.05.2018.

U 08:52 zaprimljena dojava o prometnoj nezgodi na Benkovačkoj cesti u blizini gostionice Gaj. Na intervenciju izašla JVP Šibenik s 2 vozila i 7 vatrogasaca. 1 osoba u osobnom vozilu lakše ozlijeđena. Intervencija završena u 09:48

03.05.2018.

U 09:04 zaprimljena dojava o požaru otpada na groblju u Konjevratima. Na intervenciju izašla JVP Šibenik s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 09:47

01.05.2018.

U 22:51 zaprimljena je dojava o požaru osobnog vozila na području između Konjevrata i Radonića. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Požar je ugašen u 23:26.

29.04.2018.

U 16:52 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u krugu klaonice u Donjim Ražinama. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s 2 vozila i 5 vatrogasaca. Gorjela je trava i nisko raslinje na površini 900 m². Intervencija je završena u 17:22.

29.04.2018.

U 12:53 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u blizini Vodičke obilaznice. Na intervenciju je izašla JVP Šibenik i JVP Vodice s 3 vozila i 7 vatrogasaca. Gorjela je borova šuma i nusko raslinje na površini od 7500 m². Intervencija je završena u 14:05.

28.04.2018

U 12:07 zaprimljena je dojava o požaru  osobnog vozila u blizini naplatnih kućica A-1 na ulazu u Šibenik. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Požar je ugašen u 12:52.

28.04.2018

U 12:14 zaprimljena je dojava o požaru kontejnera za smeće u Raslini. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Požar je ugašen u 13:32.

Intervencije

  • U 16:36 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije Hitnoj pomoći u gradskom predjelu Vidici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 17:18.
  • U 00:46 zaprimljena je dojava o požaru na odlagalištu smeća Bikarac u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik i DVD Šibenik s 2 vozila i 7 vatrogasaca. Požar je zahvatio naslage smeće na površini od 200 m². Gašenje se vrši uz pomoć strojeva koji raskopavaju naslage otpada. Intervencija gašenja je u tijeku.
  • U 14:09 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na brdu Mrdakovica u vodičkom zaleđu. Na intervenciju su upućene JVP Šibenik, JVP Vodice, DIP Šibenik, DVD Zaton i DVD Vodice s pet vozila i trinaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 18:15 a opožareno 0,7ha trave, niskog raslinje i borove šume.
  • U 19:50 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca.Intervencija je završena u 20:13.
  • U 19:16 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora kod bivšeg Ferijalnog saveza na Šubićevcu. Na intervenciju  je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 20:05.
  • U 22:20 zaprimljena je dojava o požaru u auto-mehaničarskoj radionici u ulici Put vidilice u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Požar je ugašen u 00:29.
  • U 15:04 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Mrdakovice. Na intervenciju je izišpa JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 15:56.