11.07.2017.

U 23:00 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u gradskom predjelu Bioci u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 23:38.

11.07.2017.

U 22:35 zaprimljena je dojava o požaru na divljem odlagalištu smeća u Rakovu Selu. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija završena u 23:06.

11.07.2017.

U 21:54 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Brnjice. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Izgorjelo je 30m² trave i niskog raslinja. Intervencija je završena u 22:35.

11.07.2017

U 14:28 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na predjelu Križevača kod Rasline. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Brodarica-Krapanj, DVD Pirovac, DVD Šibenik, DVD Vodice, DVD Zablaće i DVD Zaton s 14 vatrogasnih vozila i 30 vatrogasca. Zbog nepristupačnosti terena u gašenju su sudjelovala dva zrakoplova tipa Kanader. Požar je ugašen u 20:26, opožareno je 15 ha trave, niskog raslinja i borove šume.

10.08.2018.

U 21:43 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Konjevrata  u zaseoku Braice. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vatrogasna vozila i šest vatrogasaca. Požar je ugašen u 00:07, izgorjela je trava i nisko raslinje na površini od 1 ha.

Intervencije

  • U 11:32 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana na Meterizama u Šibeniku. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasca. Intervencija završena u 11:51.
  • U 22:04 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u ul. Stjepana Radića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 22:33.
  • U 11:19 zaprimljena je dojava o požaru osobnog vozila nakon prometne nezgode u Dubravi kod Šibenika. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 12:04.
  • U 12:23 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije zbog pada osobe u usjek između objekta i stijene u Biogradskoj ulici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 14:16.
  • U 15:02 zaprimljena je dojava o požaru autobusa u Danilo Kraljicama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik i DVD Šibenik s tri vozila i devet vatrogasaca. U požaru je potpuno uništen autobus, putnici su na vrijeme napustili autobus pa nema ozlijeđenih osoba. Požar je ugašen u 17:13. 
  • U 13:31 zaprimljena je dojava o potrebi sanacije razlivenih loživog ulja u Zadarskoj ulici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 14:08.
  • U 14:47 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intrvencije uklanjanja razlivenog loživog ulja s kolnika u Zadarskoj ulici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 15:01.