01.07.2019

U 13:03 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Vodičkom zaleđu na području Kovča. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Vodice i DVD Zaton s četiri vozila i dvanaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 14:01, opožareno je 5000 m²  trave i niskog raslinja.

30.06 2019.

U 15:32 zaprimljena je dojava o požaru objekta u konjičkom klubu u Dubravi. Na intervenciju je izišla JVP  Šibenik s tri vozila i sedam vatrogasaca, DVD Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 17:08, u požaru je izgorio objekt 10 x 6m. 

29.06.2019.

U 23:11 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na Jadriji. Na intervenciju izišle JVP Šibenik i JVP Vodice s četri vozila i devet vatrogasaca. Požar je ugašen u 23:45. Izgorjelo je 200m² trave i niskog raslinja.

29.06.2019.

U 21:11 zaprimljena je dojava o paljenju vatre ispod Morinskog mosta u Brodarici.  Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija završena u 21:53.

29.06.2019.

U 18:52 zaprimljena je dojava o požaru kante za smeće na Vidicima u Šibeniku. Na intervenciju izišla je JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija završena u 19:12.

29.06.2019.

U 07:09 zaprimljena je dojava o požaru otpada na gradskom odlagalištu  Bikarac u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik i DVD Grebaštica s tri vozila i deset vatrogasaca. U gašenju su sudjelovali i djelatnici Bikarca s bagerom. Požar je zahvatio 1000 m² raznog otpada a ugašen je u 14:20.

28.06.2019.

U 16:00 zaprimljena je dojava o neovlaštenom spaljivanju na Bikarcu. Na intervenciju izišla JVP Šibenik, DVD Bilice i DVD Perković s tri vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 16:05.

28.06.2019.

U 15:47 zaprimljena je dojava o pojavi dima na odlagalištu otpada na Bikarcu. Na intervenciju izišla JVP Šibenik, DVD Bilice i DVD Perković s tri vozila i sedam vatrogasaca. Dolaskom na mjesto događaja zatekli djelatnike Centra za gospodarenje otpadom kako već vrše sanaciju požarišta. Intervencija završena u 15:59.

28.06.2019.

U 15:15 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Vrpolja kod Šibenika. Na intervenciju izišla JVP Šibenik, DVD Zablaće, DVD Brodarica-Krapanj i DVD Perković s šest vozila i petnaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 15:56. Izgorjelo je 7.500m² trave i niskog raslinja. Nagorjelo je i dvadesetak maslina i desetak čokota vinove lote.

28.06 2019.

 
U 04:26 aktiviran je požarni alarm u Katoličkoj osnovnoj školi u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 05:07.

Intervencije

  • U 01:13 zaprimljena je dojava o požaru vozila na A1 u blizini čvora Pirovac. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik. intervencija je završena u 02:16.
  • U 17:54 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na područja Bićina. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, DVD Skradin, DVD Dubravice, DVD Bilice i DVD Šibenik s pet vozila i trinaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 19:04, izgorjelo je 2500m² niskog raslinja i borove šume.
  • U 11:49 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u Primoštenu. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 13:48.
  • U 17:58 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Šibeniku na području uvale Duboka. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DIP Šibenik, DVD Brodarica, DVD Šibenik i DVD Zablaće s devet vozila i dvadesetčetiri vatrogasca. Požar je ugašen u 20:37, opožareno je 10000 m² trave i niskog raslinja. U požaru je izgorijelo jedno osobno vozilo.
  • U 22:12 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Zatonu na području uvale Ljuta. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Šibenik, DVD Zaton i DVD Bilice s šest vozila i sedamnaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 00:18, opožareno je 5000 m² trave i niskog raslinja.
  • U 15:10 zaprimljena je dojava o potrebi otvaranja stana u ulici 3.studenog 1944. u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 15:57.
  • U 12:28 zaprimljena je dojava o potrebi otvaranja stana u mosečkoj ulici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 13:08.