01.09.2023.

U 15:29 zaprimljena je dojava o potrebi otvaranja stana obiteljske kuće na Vidicima. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 16:05.

30.08.2023.

U 13:44 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije na objektu u Unešiću. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 15:41.

30.08.2023.

U 12:25 zaprimljena je dojava o požaru trafostanice na području Lugovića u Bilicama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 12:54.

28.08.2023

U 19:57 zaprimljena je dojava o požaru niskonaponskog električnog stupa u Mandalini. Na intervenciju je izašla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 20:56.

28.08.2023.

U 15:51 zaprimljena je dojava o požaru kontejnera za papir na Šubićevcu. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 16:15.

28.08.2023.

U 11:09 zaprimljena je dojava o potrebi uklanjanja škura sa kuće na Gorici u starom dijelu grada. Na intervenciju su izišli dva vatrogasca JVP Šibenik. Intervencija je završena u 11:52.

27.05.2023.

U 05:52 zaprimljena je dojava o požaru napuštenog objekta na području Lozovca. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Šibenik s tri vozila i osam vatrogasaca. Požar je ugašen u 09:40.

26.08.2023.

U 04:03 zaprimljena je dojava o potrebi izvida u hotelu Life Palace uslijed paljenja požarnog alarma. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Nije bilo požarne opasnosti. Intervencija je završena u 05.06.

25.08.2023.

U 10:36 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije na objektu u gradskom predjelu Varoš u gradu Šibeniku. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasca. Intervencija je završena u 10:52.

24.08.2023

U 23:17 zaprimljena je dojava o prometnoj nesreći na auto-cesti (A-1) kod čvora Vrpolje. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. U nesreći su sudjelovali kombi-vozilo i motocikl, dvije osobe su preminule dok je jedna ozlijeđena. Intervencija je završena u 00:24.

Intervencije

  • U 14:27 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na području Danilo Birnja. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 15:25.
  • U 08:45 zaprimljena je dojava o potrebi intervencije traganja i spašavanja na otvorenom prostoru u Zatonu. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Uz sudjelovanje DVD Zaton s dva vozila i pet vatrogasaca intervencija je završena u 10:44.
  • U 22:49 zaprimljena je dojava o požaru osobnog automobila na cesti između Šibenskog mosta i Zatona. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Požar je ugašen u 23:34.
  • U 12:10 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije u Ul. Kralja Zvonimira u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i jednim vatrogascem. Intervencija je završena u 12:36.
  • U 16:42 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na Vidicima. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Opožareno je pedeset m² trave. Požar je ugašen u 17:01.
  • U 00:19 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije zatvaranja vode u obiteljskoj kući u ulici Put Tanaje. Na intervenciju je izašla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 00:29.
  • U 13:19 zaprimljena je dojava o požaru gospodarskog objekta na području Sonkovića. Na intervenciju izišla JVP Šibenik i DVD Šibenik, DVD Skradin i DVD Dubravice s pet vozila i petnaest vatrogasaca. Intervencija je završena u 18:00.