10.04.2019.

U 07:43 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi kod Motela Panorama na Šibenskom mostu. Naintervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 08:12.

09.04.2019.

U 17:00 zaprimljena je  dojava o potrebi tehničke intervencije  skidanja crijepa s krova na objektu dječjeg vrtića Građa u ulici Kralja Zvonimira u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s 1 vozilom i 5 vatrogasaca. Intervencija je završena u 17:24.

09.04.2019.

U 16:16 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervenciji uklanjanja crijepa s krova objekta u ulici Put groblja 7 u gradskom predjelu Varoš u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s 4 vatrogasca. Intervencija je završena u 16:35.

08.04.2019

U 17:19 zaprimljena je dojava o požaru kontejnera za smeće u Konjevratama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Požar je ugašen u 17:43.

06.04.2019.

U 13:43 zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji na objektu u Bilicama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 13:59.

04.04.2019.

U 21:13 zaprimljena je dojavo o padu stabla na prometnicu u ulici Put Vuka Mandušića u gradskom predjelu Varoš u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i četri vatrogasca. Intervencija je završena u 21:58.

04.04.2019.

u 14:24 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona. Na intervenciju izišle JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD-a Šibenik, Brodarica-Krapanj, Zaton i Vodice s devet vozila i dvadesetjednim vatrogasacem. Požar je ugašen u 16:34. Izgorjelo je 2,5 ha trave i niskog raslinja.

04.04.2019

U 12.56 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Grebaštici. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD Grebaštica i DVD Primošten s četiri vozila i deset vatrogasaca. Požar je ugašen u 13:35, opožareno je 400 m² trave i niskog raslinja. Požar je posljedica pucanja žica na dalekovodu.

03.04.2019.

U 18:33 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Krnićima Donjim. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Gorjela je trava i nisko raslinje na površini od 5000 m². Požar je ugašen u 20:13.

02.04.2019.

U 17:34 zaprimljena je dojava o požaru na otvorenom prostoru u Danilu Gornjem. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Gorjelo je na divljem odlagalištu raznog otpada površine 20 m². Požar je ugašen u 18:15.

Intervencije

  • U 06:24 zaprimljena je dojava o požaru na gradskom odlagalištu otpada Bikarac u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Gorjelo je 50 m² otpada. Intervencija je završena u 07:58.
  • U 04:19 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana zbog pružanja pomoći ozlijeđenoj osobi  u ulici Stjepana Radića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija završena u 04:51.
  • U 11:42 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana zbog pružanja pomoći ozlijeđenoj osobi u ulici Nikole Tesle u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 12:13.
  • U 23:19 zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji zbog mogućnosti pada ograde u ulici Stjepana Radića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u  23:36.
  • 23:05 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije Hitnoj pomoći kod zbrinjavanja ozlijeđene osobe u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 23:20.
  • U 17:56 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije na objektu u ulici Stjepana Radića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 18:43.
  • U 19:24 zaprimljena dojava o potrebi tehničke intervencije za spašavanje mačke na tvrđavi sv.Mihovil.Na intervenciju izšla JVP Šibenik s tri djelatnika.Intervencija završena u 20:05.