14.05.2020.

U 23:09 zaprimljena je dojava o tehničkoj intrvenciji zbog mogućnosti pada telefonskog stupa u ulici Ivana Rendića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 23:52.

14.05.2020.

U 12:52 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Jadrtovcu. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, DVD Zablaće, DVD Brodarica-Krapanj i DVD Grebaštica s 14 vatrogasaca i pet vozila. Gorjela je trava i nisko raslinje na površini od 3500 m². Požar je ugašen u 14:55.

13.05.2020.

U 14:22  zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Jadrtovca. Na intervenciju su izišli vatrogasci iz JVP Šibenik i DVD-a Šibenik, Zaton, Brodarica-Krapanj, Grebaštica, Primošten, Bilice i Zablaće s 12 vozila i 32 vatrogasaca. U gašenje je uključen i 1 Kanader. Požar je ugašen u 14.05. u 06:20, opožareno je 10 ha niskog raslinja i borove šume kao i dio vinograda s oko 500 komada vinovie loza.

13.05.2020.

U 07:28  zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji u gradskom predjelu Ražine u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s  jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija završena u 08:35 .

12.05 2020.

U 13:27 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora kod Jadrtovca. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik DIP Šibenik, DVD Brodarica, DVD Šibenik i DVD Zablaće s sedam vozila i sedamnaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 19:15, opožaren je 1ha borove šume, trave i niskog raslinja.

12.05 2020.

U 10:46 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora kod Jadrtovca. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 11:29, opožareno je 50m² trave i niskog raslinja.

11.05 2020.

U 12:25 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije na objektu u ulici Fausta Vrančića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 13:37.

09.05.2020.

U 22:28 zaprimljena je dojava o požaru kontejnera za smeće u Težačkoj ulici u Šibeniku. Na intervenciju je izišlo jedno vozilo i dva vatrogasca iz JVP Šibenik. Intervencija je završena u 22:47.

09.05.2020.

U 13:05 zaprimljena je dojava o zadimljenost u zgradi 2D u ulici Branitelja domovinskog rata u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s  jednim vozilom i tri vatrogasca. Zadimljenje u zgradi je posljedica zagaranja hrane u jednom stanu. Intervencija je završena u 13:41.

08.05.2020

U 15:45 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Danilo Biranj. Na intrvenciju su izišli JVP Šibenik, DVD Šibenik, DVD Brodarica, DVD Grebaštica i DVD Perković  s sedam vozila i osamnaest vatrogasaca. Požara je ugašen u 19:27, opožareno je 2,5 ha trave i niskog raslinja.

Intervencije

  • U 17:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora kod benkovačke ceste u predjelu Dobri Dolac. Na intervenciju izišla JVP Šibenik, JVP Vodice i DVD Zaton s šest vozila i četrnaest vatrogasaca. Požar ugašen u 18:16, opožareno je 1,3 ha trave i niskog raslinja.
  • U 03:47 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području grada Skradina kod mjesta Velika Glava. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, DIP Šibenik, DVD Skradin, DVD Dubravice i DVD Kistanje s 7 vozila i 17 vatrogasaca. Gorjela je borova šuma na površini od 7 hektara. Požar je ugašen u 07:39.
  • U 14:29 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Vodičkom zaleđu pokraj prometnice D-27. Na interenciju su izišli JVP Šibenik i JVP Vodice s dva vozila i šest vatrogasaca. Požar je ugašen u 15:03, opožareno je 1000 m² trave i niskog raslinja.
  • U 12:47 zaprimljena je dojava o požaru brodova na suhom vezu na otoku Krapnju. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Brodarica s tri vozila i devet vatrogasaca. Požar je ugašen u 14:15. 
  • U 18:55 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Bilicama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s tri vozila i sedam vatrogasaca. Gorjela je trava i nisko raslinje na površini od 150 m². Požar je ugašen u 19:17.
  • U 13:33 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora kod Mučića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Gorjela je trava i nisko raslinje na površini od 300 m². Požar je ugašen u 14:16.
  • U 12:12 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u mjestu Deljci kod Bogdanovića. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Vodice i DVD Šibenik s četiri vozila i deset vatrogasaca. Požar je ugašen u 14:14, opožareno je 7500 m2 niskog raslinja.