15.09.2023.

U 08:44 zaprimljena je dojava o ulju koje je iscurilo na pločnik kod kazališta. na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 09:24.

14.09.2023.

U 14:58 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Danilo Birnja. Na intervenciju izišla JVP Šibenik, DVD Šibenik i DVD Bilice s četiri vozila i dvanaest vatrogasaca. Intervencija je završena u 16:38.

12.09.2023.

U 19:15 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije skidanja prstena sa ruke osobi koja se nalazi u OB Šibenik. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 19:45.

12.09.2023.

U 19:14 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u gradskom predjelu Plišac u gradu Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 19:35.

12.09.2023

U 10:35 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja vrata stana u Rakovu selu. Na intervenciju je izašla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 11:11.

11.09.2023.

U 14:29 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na auto-cesti (A-1),321 km, smjer ST-ZG. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. U nezgodi je sudjelovalo jedno vozilo. Intervencija je završena u 15:31.

11.09.2023.

U 13:30 zaprimljena je dojava o požaru razvodnog ormarića od struje u gradskom predjelu Plišac u gradu Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije utvrđeno je da nije došlo do požara ormarića od struje nego smeća koje je bilo izad njega. Intervencija je završena u 13:54.

11.09.2023.

U 11:05 zaprimljena je dojava o požaru vozila u gradskom predjelu Ražine u gradu Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i osam vatrogasaca. Intervencija je završena u 11:51.

10.09.2023.

U 18:36 zaprimljena je dojava o požarnom alarmu iz hotela Armerun u gradskom predjelu Dolac u Šibenik. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 18:51.

07.09.2023.

U 20:55 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Donjeg Polja. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intrevencija je završena u 21:29.

Intervencije

  • U 14:27 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na području Danilo Birnja. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 15:25.
  • U 08:45 zaprimljena je dojava o potrebi intervencije traganja i spašavanja na otvorenom prostoru u Zatonu. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Uz sudjelovanje DVD Zaton s dva vozila i pet vatrogasaca intervencija je završena u 10:44.
  • U 22:49 zaprimljena je dojava o požaru osobnog automobila na cesti između Šibenskog mosta i Zatona. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Požar je ugašen u 23:34.
  • U 12:10 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije u Ul. Kralja Zvonimira u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i jednim vatrogascem. Intervencija je završena u 12:36.
  • U 16:42 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na Vidicima. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Opožareno je pedeset m² trave. Požar je ugašen u 17:01.
  • U 00:19 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije zatvaranja vode u obiteljskoj kući u ulici Put Tanaje. Na intervenciju je izašla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 00:29.
  • U 13:19 zaprimljena je dojava o požaru gospodarskog objekta na području Sonkovića. Na intervenciju izišla JVP Šibenik i DVD Šibenik, DVD Skradin i DVD Dubravice s pet vozila i petnaest vatrogasaca. Intervencija je završena u 18:00.