08.03.2023.

U 12:29 zaprimljena je dojava tehničke intervencije da je potrebno skinuti škure koje prijete da će pasti na ulicu predio Gorica u Šibeniku.Na intervenciju izišla JVP Šibenik sa tri vatrogasca.Intervencija završena u 12:59. 

06.03.2023

U 14:23 zaprimljena je  dojava o požaru otvorenog prostora u Mučićima na Brodarici. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik i DVD Brodarica s tri vozila i devet vatrogasca. Radilo se o manjem požaru trave i otpada na površini od 30 m². Požar je ugašen u 15:11.

05.03.2023

U 11:31 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi u Brodarici. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 11:53. U nezgodi su sudjelovala dva osobna vozila i motocikl, jedna osoba je ozlijeđena.

03.03.2023.

U 18:00 zaprimljena je dojava o požaru obiteljske kuće u Ražinama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Požar je ugašen u 19:03. 

01.03.2023.

U 01:48 zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka u kući na Vidicima. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 02:28.

28.02.2023

U 09:21 zaprimljena je dojava da se vidi dim na balkonu stana u ul.Branitelja domovinskog rata br.8 u Šibeniku.Na intervenciju je izišla JVP Šibenik sa dva vozila i šest vatrogasaca.Požar je zahvatio balkon stana a ugašen je u 10:00.

27.02.2023.

U 07:33 zaprimljena je dojava o potrebi otvaranja stana na Vidicima. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 07:45.

26.02.2023

U 21:19 zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka na obiteljskoj kući u Zatonu. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Požar je ugašen u 22:37.

24.02.2023.

U 16:24 zaprimljena je dojava o požaru  na balkonu kuće u zadarskoj ulici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Požar je ugašen u 17:32.

24.02.2023.

U 13:23 zaprimljena je  dojava o požaru otvorenog prostora kod Danilo Kraljica. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik sa jednim vozilom i tri vatrogasca. Radilo se o manjem požaru trave i niskog raslinja na površini od 4 m². Požar ugašen u 13:56.

Intervencije

  • U 12:54 zaprimljena je dojava o požaru u pekari u Ražinama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 13:27.
  • U 06:08 zaprimljena je dojava o požaru smeća u ulici Ivana Meštrovića. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 06:24.
  • U 13:07 zaprimljena je dojava o požaru u stambenoj zgradi u ulici Branitelja Domovinskog Rata. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 13:58.
  • U 12:28 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Općini Primošten kod mjesta Široke. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD Šibenik, DVD Brodarica, DVD Grebaštica, DVD Rogoznica i DVD Primošten s sedam vozila i dvadeset vatrogasaca. Požar je ugašen u 16:00, opožareno je cca. 43 ha trave i niskog raslinja.
  • U 11:14 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na području Danilo Birnja. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 11:57.
  • U 10:56 aktiviran je požarni alarm u zgradi Zavoda za javno zdravstvo u Šibeniku. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 11:26.
  • U 10:34 zaprimlena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Slivna. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik i DVD Perković s dva vozila i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 11:14.