28.04.2023.

U 15:27 zaprimljena je dojava o potrebi prenošenja osobe iz vozila saniteta do stana u predjelu Doca u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 15:55.

25.04.2023.

U 09:57 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije HMP pri prenošenju bolesne osobe u predjelu Dolac u gradu Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik sa jednim vozilom i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 10:15.

23.04.2023.

U 13:31 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području grada Skradina u mjestu Ždrapanj. Na intervenciju izišle JVP Šibenik i DVD sv. Juraj s dva vozila i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 15:35.

14.04.2023.

U 19:05 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u Zablaću. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik sa jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 19:55.

13.04.2023.

U 14:48 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije HMP pri prenošenju bolesne osobe na Meterizama u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik sa jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u16:02.

12.04.2023.

U 19:19 zaprimljena je dojava o potrebi spašavanja životinja u starom dijelu grada Šibenika. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasca. Intervencija je završena u 19:51.

12.04.2023.

U 16:56 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na brdu iznad ulice Stara cesta. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s tri vozila i šest vatrogasaca. Izgorilo je šesto m² trave. Požar je ugašen u 18:22.

12.04.2023.

U 14:42 zaprimljena je dojava o zapaljenim paletama u Bilicama u blizini marketa Djelo. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 15:01.

12.04.2023.

U 13:19 zaprimljena je dojava o požaru pušnice u Dubravicama. Na intervenciju je izišlo dvanaest vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila JVP Šibenika, DVD Dubravice i Skradin. Požar je ugašen u 14:32.

11.04.2023.

U 07:05 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u gradskom predjelu Šubićevac u gradu Šibeniku. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 07:32.

Intervencije

  • U 14:27 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na području Danilo Birnja. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 15:25.
  • U 08:45 zaprimljena je dojava o potrebi intervencije traganja i spašavanja na otvorenom prostoru u Zatonu. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Uz sudjelovanje DVD Zaton s dva vozila i pet vatrogasaca intervencija je završena u 10:44.
  • U 22:49 zaprimljena je dojava o požaru osobnog automobila na cesti između Šibenskog mosta i Zatona. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Požar je ugašen u 23:34.
  • U 12:10 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije u Ul. Kralja Zvonimira u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i jednim vatrogascem. Intervencija je završena u 12:36.
  • U 16:42 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na Vidicima. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Opožareno je pedeset m² trave. Požar je ugašen u 17:01.
  • U 00:19 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije zatvaranja vode u obiteljskoj kući u ulici Put Tanaje. Na intervenciju je izašla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 00:29.
  • U 13:19 zaprimljena je dojava o požaru gospodarskog objekta na području Sonkovića. Na intervenciju izišla JVP Šibenik i DVD Šibenik, DVD Skradin i DVD Dubravice s pet vozila i petnaest vatrogasaca. Intervencija je završena u 18:00.