22.11.2023.

U 17:57 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije HMP-i pri prenošenju osobe u ulici Stube Dragojevića. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 18:19.

21.11.2023.

U 12:01 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u gradskom predjelu Plišac. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 12:14.

17.11.2023

U 21:27 zaprimljena je dojava o požaru na gradskom deponiju Bikarac. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Šibenik s četiri vozila i osam vatrogasaca. Požar je ugašen u 22:42.

17.11.2023.

U 12:28 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije spašavanja životinje na području Rasline. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 13:24.

16.11.2023

U 13:27 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije uklanjanja stabla sa prometnice u Dubravi Kod Šibenika. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 13:45.

16.11.2023

U 11:21 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u ulici Svete Luce u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 11:34.

16.11.2023

U 09:00 zaprimljena je dojava o požaru podruma obiteljske kuće u Grebaštici. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Požar je ugašen u 09:31.

15.11.2023.

U 14:03 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na DC-58  u blizini Boraje. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik sa dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 15:09.

15.11.2023.

U 05:18 zaprimljema je dojava o požaru objekta u predjelu Guberine u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 07:25.

14.11.2023.

U 15:15 zaprimljena je dojava o potrebi otvaranja vrata stana u staroj gradskoj jezgri. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 15:49.

Intervencije

  • U 13:57 zaprimljena je dojava o potrebi otvaranja stana u Crnici. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 14:27.
  • U 14:57 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije sanitetskoj službi pri prenošenju bolesne osobe u gradskom predjelu Njivice. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 16:02.
  • U 20:18 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije u gradskom predjelu Baldekin u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 21:40.
  • U 06:23 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na D-8 kod Vile Velebita u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. U nezgodi je sudjelovalo jedno osobno vozilo, jedna osoba je ozlijeđena. Intervencija je završena u 06:43.
  • U 20:11 zaprimljena je dojava o požaru plastičnog spremnika za otpad u predjelu Varoš u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 20:50.
  • U 17:26 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije Hitnoj medicinskoj pomoći u predjelu Crnica u Šibeniku. Na intervenciju je izišli JVP Šibenik i DVD Šibenik s dva vozila i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 18:06.
  • U 07:54 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na autocesti A-1 u blizini gospodarske zone Podi. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 09:11.