06.05.2023.

U 11:53 zaprimljena je dojava o curenju plina iz plinske boce u stanu na Vidicima. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 12:21.

05.05.2023

U 20:32 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi u Primoštenu Burnjem. Na intervenciju su izišle JVP Šibenik i DVD Primošten s tri vozila i deset vatrogasaca. U nezgodi je sudjelovalo jedno osobno vozilo, dvije osobe su ozlijeđene. Intervencija je završena u 22:16.

04.05.2023

U 20:47 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana na Baldekinu u gradu Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik sa dva vozila i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 21:27.

03.05.2023.

U 23:29 zaprimljena je dojava o požaru palme na Obali palih omladinaca u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 23:52.

02.05.2023.

U 22:17 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi i potrebi tehničke intervencije na vozilu u gradskom predjelu Mandalina u gradu Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasca. Intervencija je završena u 22:44.

01.05.2023.

U 12:36 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije na objektu u gradskom predjelu Varoš u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 12:53.

01.05.2023.

U 10:01 zaprimljena je dojava o požaru stambenog objekta na području Vrpolja kod Šibenika. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s dva vozila i deset vatrogasaca. Intervencija je završena u 13:41.

30.04.2023.

U 22:46 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora kod crkve sv. Frane u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Gorjela je građevinska greda u dužini od pola metra. Intervencija je završena u 23:13.

29.04.2023.

U 01:52 zaprimljena je dojava da se  dimi iz vozila nakon prometne nesreće u gradskom predjelu Škopinac u gradu Šibeniku. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 02:04.

28.04.2023.

U 21:37 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Donjeg Polja. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 22:16.

Intervencije

  • U 14:27 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na području Danilo Birnja. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 15:25.
  • U 08:45 zaprimljena je dojava o potrebi intervencije traganja i spašavanja na otvorenom prostoru u Zatonu. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Uz sudjelovanje DVD Zaton s dva vozila i pet vatrogasaca intervencija je završena u 10:44.
  • U 22:49 zaprimljena je dojava o požaru osobnog automobila na cesti između Šibenskog mosta i Zatona. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Požar je ugašen u 23:34.
  • U 12:10 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije u Ul. Kralja Zvonimira u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i jednim vatrogascem. Intervencija je završena u 12:36.
  • U 16:42 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na Vidicima. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Opožareno je pedeset m² trave. Požar je ugašen u 17:01.
  • U 00:19 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije zatvaranja vode u obiteljskoj kući u ulici Put Tanaje. Na intervenciju je izašla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 00:29.
  • U 13:19 zaprimljena je dojava o požaru gospodarskog objekta na području Sonkovića. Na intervenciju izišla JVP Šibenik i DVD Šibenik, DVD Skradin i DVD Dubravice s pet vozila i petnaest vatrogasaca. Intervencija je završena u 18:00.