28.02.2019.

U 09:38 zaprimljena je dojava o pojavi dima u zgradi na Trgu Andrije Hembranga u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s 2 vozila i 5 vatrogasaca. Intervencija je završena u 10:00.

27.02.2019.

U 15:01 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Čokonih stanova u vodičkim zaleđu. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Vodice, DVD Pirovac i DVD Zaton. Požar je ugašen u 17:32.

26.02.2019.

U 17:43 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Donjem polju. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Požar je ugašen u 18:18. Opožareno je 600 m² trave i niskog raslinja.

24.02.2019.

U 13:17 zaprimljena je dojava o požaru kontejnera za smeće u Bilicama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija je završena u 13:45.

24.02.2019.

U 11:30 zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji uklanjanja crijepa sa zgrade zbog ugroze građana u gradskom predjelu Mandalina u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s 2 vozila i 6 vatrogasaca. Intervencija je završena u 12:20.

23.02.2019.

U 17:35 zaprimljena je dojava o požaru kontejnera za smeće u gradskom predjelu Vidici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Požar je ugašen u 17:58.

23.02.2019.

U 14:10 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Milovići. Požar je ugašen U 16:32.

23.02.2019.

U 11:58 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Lozovca. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, DIP Šibenik i DVD Skradin s tri vozila i devet vatrogasaca. Požar je ugašen u 12:53.

23.02.2019.

U 10:07 zaprimljena je dojava o potrebi uklanjanja dijelova prozora koje prijeti padom po prolaznicima u ulici Mandalinskih žrtava u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija  je završena u 10:52.

23.02.2019.

U 09:03 zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i pet vatrogasaca. Požar je ugašen u 09:21.

Intervencije

  • U 14:08 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja vrata u ulici Stjepana Radića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 14:25.
  • U 12:44 zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka u zgradi u gradskom predjelu Meterize u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Pregledom je ustanovljeno da je došlo do trenutnog zadimljenja dimnjaka uslijed paljenja papira u peći. Intervencija je završena u 13:03.
  • U 15:26 zaprimljena je dojava o izlijetanju kamiona s prometnice kod tunela Dumboćica u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s 3 vozila i 9 vatrogasaca. Intervencija je završena u 16:56.
  • U 05:56 zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji zbog prometne nezgode u Ražinama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i 7 vatrogasaca. Intervencija je završena u 06:26.
  • U 10:13 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke asistencije  u policijskoj postaji u Mandalini. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i 5 vatrogasaca. Intervencija je završena u 10:43.
  • U 21:48 zaprimljena je dojava o požaru vozila u dvorištu kuće u Dubravi. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 22:30.
  • U 09:45 zaprimjena je dojava o potrebi tehničke intervencije spašavanja na području Podsolarskog. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasca. Intervencija je završena u 10:20.