04.07 2019.

U 12:24 zaprimljena dojava o požaru gumenog broda vezanog ispred Lučke kapetanije u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i pet vatrogasaca. Požar je ugašen u 12:58. 

04.07 2019.

U 11:44 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora kod Grebaštice. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, DIP Šibenik i DVD-a Grebaštica, Brodarica-Krapanj, Perković, Zaton, Šibenik, Zablaće i Primošten s 31 vatrogascem i 13 vatrogasnih vozila. U akciju gašenja uključene su i zračne snage 2 Canadera i 1 Air traktor.  Požar je zahvatio površinu od 30 ha niskog raslinja i borove šume. Požar ugašen 5.7.2019. u 17:57.

04.07 2019.

U 11:34 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Donjem polju kod Šibenika. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 12:15,  izgorjela je  površina oko 100 m² trave i niskog raslinja.

03.07.2019.

U 23:16 zaprimljena je dojava o potrebi intervencije spašavanja životinja na području Konjevrata. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s dva vozila i pet vatrogasaca. Intervencija završena u 00:34. Radilo se o vađenju srednjoaziskog ovčara iz bunara.

03.07.2019.

U 10:41 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana zbog pružanja pomoći bolesnoj osobi u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 11:19.

03.07.2019.

U 08:21 zaprimljena je dojava o požaru vozila na ulazu u Grerbašticu. Na intervenciju je izišlo dva vozila i šest vatrogasca iz JVP Šibenik i DVD  Grebaštica. Intervencija je završena u 09:05 .

02.07.2019

U 12:24 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na gradskom predjelu Baldekin u Šibeniku. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Izgorjelo je 30tak m² trave. Intervencija završena u 12:52.

01.07.2019

U 13:03 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Vodičkom zaleđu na području Kovča. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Vodice i DVD Zaton s četiri vozila i dvanaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 14:01, opožareno je 5000 m²  trave i niskog raslinja.

30.06 2019.

U 15:32 zaprimljena je dojava o požaru objekta u konjičkom klubu u Dubravi. Na intervenciju je izišla JVP  Šibenik s tri vozila i sedam vatrogasaca, DVD Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 17:08, u požaru je izgorio objekt 10 x 6m. 

29.06.2019.

U 23:11 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na Jadriji. Na intervenciju izišle JVP Šibenik i JVP Vodice s četri vozila i devet vatrogasaca. Požar je ugašen u 23:45. Izgorjelo je 200m² trave i niskog raslinja.

Intervencije

  • U 09:36 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije u NCP-Remontnom brodogradilištu Šibenik. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasca. Intervencija završena u 10:32.
  • U 05:09 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Šubićevca. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar koji je zahvatio manju površinu trave ugašen je u 05:25.
  • U 10:04 zaprimljena je dojava o požaru broda u remontnom brodogradilištu NCP u Šibeniku. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Šibenik s šest vozila i četrnaest vatrogasaca. Brod se nalazi na suhom vezu, požar je zahvatio krmeni dio broda. Požar je lokaliziran u 10:50, ugašen u 13:32.
  • U 17:09 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Evanđelje u vodičkom zaleđu. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Vodice, DVD Zaton i DVD Šibenik s šest vozila i četrnaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 17:51, opožareno je 1000 m² niskog raslinja i borove šume.
  • U 16:47 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije spašavanja životinja u ul. Vuka Mandušića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 17:32.
  • U 19:55 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije na objektu u ulici Slobodana Macure u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 20:12.
  • U 14:21 putem vatrodojavne centrale zaprimljena je dojava o požaru u Državnom arhivu u Šibeniku. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasca. Intervencija je završena u 14:22. Radilo se o grešci u sustavu alarma.