01.10.2023

U 00:19 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije zatvaranja vode u obiteljskoj kući u ulici Put Tanaje u Šibeniku. Na intervenciju je izašla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 00:29.

30.09.2023.

U 13:19 zaprimljena je dojava o požaru gospodarskog objekta na području Sonkovića. Na intervenciju izišla JVP Šibenik i DVD Šibenik, DVD Skradin i DVD Dubravice s pet vozila i petnaest vatrogasaca. Intervencija je završena u 18:00.

27.09.2023.

U 18:10 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije u gradskom predjelu Vidici u gradu Šibeniku. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasca. Intervencija je završena u 19:07.

27.09.2023.

U 12:30 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Gornjim Ražinama. Na intervenciju je izišlo trinaest vatrogasaca s pet vozila JVP Šibenik, DVD-a Brodarica i Šibenik. Izgorilo je oko 1.5 ha trave. Požar je ugašen u 13:21.

24.09.2023.

U 13:05 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije uklanjanja napuklog stabla koje prijeti ugrozi građana u Ul. S Radića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s tri vozila i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 14:57.

24.09.2023.

U 12:59 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije uklanjanja komada fasade sa zgrade koji prijete padom na građane na Trgu A Hebranga u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 13:25.

23.09.2023.

U 07:50 zaprimljena je dojava o potrebi uklanjanje grane sa prometnice u Mandalini. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 08:21.

23.09.2023.

U 07:44 zaprimljena je dojava o potrebi uklanjanja grane sa prometnice na Šubićevcu. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 08:11.

23.09.2023

U 03:46 zaprimljena je dojava o požaru električnog stupa na području Podina. Na intervenciju je izašla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 04:39.

20.09.2023.

U 20:25 zaprimljena je dojava o potrebi otvaranja stana na Vidicima. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 21:07.

Intervencije

  • u 13:30 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Donjem Polju. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s dva vozila i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 14:44.
  • U 16:45 zaprimljena je dojava o požaru osobnog vozila u Zatonu. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik i JVP Vodice s dva vozila i sedam vatrogasaca. Požar je ugašen u 17:32.
  • U 13:00 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora kod Gospe Srimske. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DIP Šibenik, DVD Šibenik, DVD Zaton, DVD Vodice i DVD Zablaće s 10 vozila  i 24 vatrogasca. Požar je ugašen u 15:46, opožareno je 1,4 ha trave i niskog raslinja.
  • U 13:42 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Danilo Kraljice. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 15:30.
  • U 12:01 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na Martinskoj. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 13:14, opožareno je 100m² trave i niskog raslinja.
  • U 14:20 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Danilo Biranj. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 14:53, opožareno je cca. 70m² trave i niskog raslinja.
  • U 13:21 zaprimljena je dojava o požaru stambenog objektu u Brodarici. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s tri vozila i sedam vatrogasaca. Požar je ugašen u 13:48.