10.07.2019.

U 12:03 zaprimljena je dojava o eksploziji na brodu u marini Frapa u Rogoznici. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik i DVD Rogoznica s tri vozila i jedanaest vatrogasaca. Intervencija je završena u 12:30. Na brodu je došli do eksplozije i požara u kojem su ozlijeđene dvije osobe.

10.07 2019.

U 00:22 zaprimljena dojava o požaru poslovnice Tisak u Bilicama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Požar je ugašen u 00:48 a nagorio jedan manji dio prostorije.

08.07 2019.

U 09:02 zaprimljena je dojava o požaru električnog stupa kod Bogdanovića. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 09:45.

07.07.2019.

U 12:50 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Plane. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik,  DIP Šibenik, DVD Zaton, DVD Šibenik, DVD Vodice i DVD Brodarica-Krapanji s osam vozila i osamnaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 17:54, opožareno je 4,5 ha  niskog raslinja.     

06.07.2019

U 23:14 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora kod Danilo Birnja. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Požar je ugašen 01:41, opožareno je 2000 m² trave i niskog raslinja.

06.07.2019.

U 15:04 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Perkovića uz A-1. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD Šibenik i DVD Perković s šest vozila i šesnaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 16:58. Izgorjelo je 0,75ha trave i niskog raslinja.

05.07 2019.

U 16:56 zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji u prometu kod Vrpolja. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s tri vozila i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 18:47.

05.07 2019.

U 16:25 zaprimljena je dojava o požaru elektro-agregata kod škole Faust Vrančić u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 16:38.

05.07 2019.

U 16:15 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora kod Vrpolja. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik i DVD Šibenik, DVD Brodarica-Krapanj, DVD Perković, DVD Bilice i DVD Zablaće s ukupno osam vozila i šesnaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 18:19 a opožaren je 1 ha mlade hrastovine, makije i desetak maslina.

05.07 2019.

U 15:40 zaprimljena je dojava o požaru objekta i raznog otpada na tržnici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s tri vozila i sedam vatrogasaca. Požarom je zahvaćena kontejner kućica i otpad uz nju. Intervencija je završena u 16:38.

Intervencije

  • U 09:36 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije u NCP-Remontnom brodogradilištu Šibenik. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasca. Intervencija završena u 10:32.
  • U 05:09 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Šubićevca. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar koji je zahvatio manju površinu trave ugašen je u 05:25.
  • U 10:04 zaprimljena je dojava o požaru broda u remontnom brodogradilištu NCP u Šibeniku. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Šibenik s šest vozila i četrnaest vatrogasaca. Brod se nalazi na suhom vezu, požar je zahvatio krmeni dio broda. Požar je lokaliziran u 10:50, ugašen u 13:32.
  • U 17:09 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Evanđelje u vodičkom zaleđu. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Vodice, DVD Zaton i DVD Šibenik s šest vozila i četrnaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 17:51, opožareno je 1000 m² niskog raslinja i borove šume.
  • U 16:47 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije spašavanja životinja u ul. Vuka Mandušića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 17:32.
  • U 19:55 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije na objektu u ulici Slobodana Macure u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 20:12.
  • U 14:21 putem vatrodojavne centrale zaprimljena je dojava o požaru u Državnom arhivu u Šibeniku. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasca. Intervencija je završena u 14:22. Radilo se o grešci u sustavu alarma.