07.03.2019.

U 10:12 zaprimljena je dojava o požaru u objektu u Bregovitoj ulici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Radilo se o izgaranju hrane pri pripremi na na štednjaku u kuhinji. Intervencija je završena 10:32.

06.03.2019.

U 16:01 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice i DVD Vodice s tri vozila i osam vatrogasaca. Požar je ugašen u 17:41. Izgorjelo je 2ha trave i niskog raslinja.

03.03.2019.

U 14:54 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Podi uz benkovačku cestu. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice i DVD Zaton s tri vozila i osam vatrogasca. Požar je ugašen u 15:40, a opožareno je 0,5 ha niskog raslinja.

02.03.2019.

U 13:49 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Konjevrata. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 17:00. Opožarena je trava i nisko raslinje na površini od 1ha.

02.03.2019.

U 13:02 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Danilo Kraljica. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 14:14. Izgorjelo je 1000m² trave i niskog raslinja.

01.03.2019.

U 16:39 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području grada Skradina u Laškovici. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 18:50.

01.03.2019.

U 15:50 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Donjem polju u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasaca. Požar je zahvatio 300 m² niskog raslinja i trave a ugašen je u 16:31.

28.02.2019.

U 15:30 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Danilo Kraljicama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s četiri vozila i sedam vatrogasaca. Požar je ugašen u 16:41 a opožareno 0,75 ha trave i smrike.

28.02 2019.

Zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Danilo Biranju. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 13:05 a opožareno je 0,2 ha trave, niskog raslinja i nekoliko stabala masline.

28.02 2019.

U 10:54 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na objektu u ulici Ive Zaninovića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vatrogasca. Intervencija je završena u 11:00.

Intervencije

  • U 14:08 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja vrata u ulici Stjepana Radića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 14:25.
  • U 12:44 zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka u zgradi u gradskom predjelu Meterize u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Pregledom je ustanovljeno da je došlo do trenutnog zadimljenja dimnjaka uslijed paljenja papira u peći. Intervencija je završena u 13:03.
  • U 15:26 zaprimljena je dojava o izlijetanju kamiona s prometnice kod tunela Dumboćica u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s 3 vozila i 9 vatrogasaca. Intervencija je završena u 16:56.
  • U 05:56 zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji zbog prometne nezgode u Ražinama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i 7 vatrogasaca. Intervencija je završena u 06:26.
  • U 10:13 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke asistencije  u policijskoj postaji u Mandalini. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i 5 vatrogasaca. Intervencija je završena u 10:43.
  • U 21:48 zaprimljena je dojava o požaru vozila u dvorištu kuće u Dubravi. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 22:30.
  • U 09:45 zaprimjena je dojava o potrebi tehničke intervencije spašavanja na području Podsolarskog. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasca. Intervencija je završena u 10:20.