18.07.2019

U 17:58 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Šibeniku na području uvale Duboka. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DIP Šibenik, DVD Brodarica, DVD Šibenik i DVD Zablaće s devet vozila i dvadesetčetiri vatrogasca. Požar je ugašen u 20:37, opožareno je 10000 m² trave i niskog raslinja. U požaru je izgorijelo jedno osobno vozilo.

18.07.2019

U 22:12 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Zatonu na području uvale Ljuta. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Šibenik, DVD Zaton i DVD Bilice s šest vozila i sedamnaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 00:18, opožareno je 5000 m² trave i niskog raslinja.

16.07 2019.

U 15:10 zaprimljena je dojava o potrebi otvaranja stana u ulici 3.studenog 1944. u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 15:57.

16.07 2019.

U 12:28 zaprimljena je dojava o potrebi otvaranja stana u mosečkoj ulici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 13:08.

14.07.2019.

U 09:14 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na području Konoba u Grebaštici. Na intervenciju izišli JVP Šibenik i DVD Grebaštica s tri vozila i deset vatrogasaca. Intervencija je završena u 10:19. Izgorio  je skuter a jedna osoba je ozljeđena.

14.07 2019.

U 05:37 zaprimljena je dojava o požaru stambenog objekta u Jadrtovcu. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Požar je ugašen u 06:28.

12.07 2019.

U 12:44 zaprimljena dojava o potrebi otvaranja stana u ulici 3.studenog 1944. u Šibeniku. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Intervencija završena u 13:12.

11.07.2019.

U 15:02 zaprimljena je dojava o požaru elektro instalacija u prodavaonici na Jadriji. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 16:03 .

10.07.2019.

U 18:05 zaprimljena je dojava o požaru prese za papir kod skladišta Pevec u Centru Dalmare u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 19:12.

10.07.2019.

U 14:03 zaprimljena je dojava o požaru broda u marini Frapa u Rogoznici. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Rogoznica s četri vozila i trinaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 14 59. Radilo se o požaru električnih instalacija u brodu. 

Intervencije

  • U 09:36 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije u NCP-Remontnom brodogradilištu Šibenik. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasca. Intervencija završena u 10:32.
  • U 05:09 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Šubićevca. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar koji je zahvatio manju površinu trave ugašen je u 05:25.
  • U 10:04 zaprimljena je dojava o požaru broda u remontnom brodogradilištu NCP u Šibeniku. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Šibenik s šest vozila i četrnaest vatrogasaca. Brod se nalazi na suhom vezu, požar je zahvatio krmeni dio broda. Požar je lokaliziran u 10:50, ugašen u 13:32.
  • U 17:09 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Evanđelje u vodičkom zaleđu. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Vodice, DVD Zaton i DVD Šibenik s šest vozila i četrnaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 17:51, opožareno je 1000 m² niskog raslinja i borove šume.
  • U 16:47 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije spašavanja životinja u ul. Vuka Mandušića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 17:32.
  • U 19:55 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije na objektu u ulici Slobodana Macure u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 20:12.
  • U 14:21 putem vatrodojavne centrale zaprimljena je dojava o požaru u Državnom arhivu u Šibeniku. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasca. Intervencija je završena u 14:22. Radilo se o grešci u sustavu alarma.