09.02.2023

U12:19 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u Borajskoj ulici u Ražinama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 12:42.

08.02.2023.

U 15:23 zaprimljena je dojava da se vidi crni dim kod crkve u Zablaću. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Radilo se o spaljivanju građevinskog otpada. Intervencija je završena u 15:58.

08.02.2023.

U 13:36 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Donjem polju kod Šibenika. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Gorjela je trava,nisko raslinje i neobrađena vinova loza na površini od 0,5 ha. Požar je ugašen u 14:23.

08.02.2023.

U 9:22 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Rupama na području grada Skradina. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, DIP Šibenik i DVD -a Dubravice, Skradin i Kistanje s 15 vatrogasaca i 7 vozila. Gorjela je trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 13.5 ha. Požar je ugašen u 13:39.

06.02.2023

U 18:57 zaprimljena je dojava o požaru na odlagalištu smeća Bikarac u Donjem Polju. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s četiri vozila i sedam vatrogasaca. Požar je ugašen u 21:12.

05.01.2023

U 10:45 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije na obiteljskoj kući u Ražinama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 11:25.

04.02.2023.

U 22:21 zaprimljena je dojava o stablu koje je zapriječilo prometnicu u NP Krka. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 23:20.

04.02.2023.

U 16:59 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u uvali Minerska kod Zablaća. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DIP Šibenik, DVD: Šibenik i Zablaće sa deset vozila i dvadeset osam vatrogasaca. Požar je ugašen u 19:48. Izgorilo je četiri hektara borove šume i niskog raslinja.

04.02.2023.

U 16:54 oglasio se alarm s vatrodojavne centrale u arhivu grada Šibenika u Mandalini. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 17:31.

04.02.2023.

U 16:46 zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka kod poliklinike na Bualima. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 17:07.

Intervencije

  • U 10:25 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije hitnoj pomoći u gradskom predjelu Varoš u gradu Šibeniku. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 10:39.
  • 10:00 zaprimljena je dojava o potrebi spašavanja životinje u gradskom predjelu Meterize u gradu Šibeniku. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca, Intervencija je završena u 10:23.
  • U 20:42 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije na otvorenom prostoru u gradskom predjelu Baldekin u gradu Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik sa jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 21:08.
  • U 12:33 zaprimljena je dojava o požaru osobnog vozila u gradskom predjelu Ražine. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 12:41, bez ozlijeđenih osoba, uz manju matrijalnu štetu na vozilu.
  • U 13:26 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na izlazu iz tunela Dumbočica prema Dubravi. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik sa dva vozila i sedam vatrogasaca. U nezgodi je sudjelovalo jedno osobno vozilo, jedna osoba je ozljeđena. Intervencija je završena u 13:52.
  • U 20:16 zaprimljena je dojava o požaru kante smeća u gradskom predjelu Crnica u Šibeniku. Na intervenciju izišao jedan vatrogasac. Intervencija je završena u 20:20.
  • U 17:32 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi putničkog vlaka i osobnog automobila u Donjem polju. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 18:14.