02.05 2019.

U 20:17 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora kod Zatona. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 20:34.

01.05 2019.

U 18:00 aktivirao se požarnu alarm u Muzeju grada Šibenika. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Obilaskom je utvrđeno da nema požarne opasnosti. Intervencija je završena u 18:30.

29.04.2019.

U 14:10 zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji zbog odlomljene  grane na stablu u dvorištu dječjeg vrtića Smilje u ulici Put Jamljaka u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s 1 vozilom i 4 vatrogasca. Intervencija je završena u 14:40.

26.04.2019.

U 19:55 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Donjem polju kod mjesta Tarići. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Gorio biljni otpad na površini 200 m². Intervencija je završena u 20:45.

26.04.2019.

U 15:32 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora uz Benkovačku cestu. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, JVP Vodice i DVD Zaton s pet vozila i jedanaest vatrogasaca. Gorjela je trava, nisko raslinje i nešto hrastove i borove šume na površini od 1400 m². Požar je ugašen u 16:48.

25.04.2019.

U 13:59 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u blizini vojarne Zećevo kod Rogoznice. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, DVD Rogoznica i DVD Primošten s 4 vozila i 11 vatrogasaca. Gorjela je trava, nisko raslinje i nešto hrastovine na površini od 3 ha. Intervencija je završena u 15:49.

25.04.2019.

U 11:55 zaprimljena je dojava o prometnoj nesreći na A-1 kod čvora Vrpolje u smjeru Splita na 337 km. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s 2 vozila i 7 vatrogasaca. Intervencija je završena u 12:32.

23.04 2019.

U 11:05 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Donjem polju. Na intervenciju je upućena JVP Šibenik s dva vozila i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 11:23.

22.04.2019.

U 16:04 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Vodicama predio Leća. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik,JVP Vodice, DIP Šibenik i DVD Vodice s 6 vozila i 15 vatrogasaca. Gorjela je trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 7500 m². Požar je ugašen u 17:30.

22.04.2019.

U 12:14 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u uvali Duboka u Mandalini. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik i DIP Šibenik s četiri vozila i deset vatrogasaca. Gorjela je trava, nisko raslinje i gusta borova šuma na površini od 2100 m². Požar je ugašen u 13:39.

Intervencije

  • U 06:24 zaprimljena je dojava o požaru na gradskom odlagalištu otpada Bikarac u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Gorjelo je 50 m² otpada. Intervencija je završena u 07:58.
  • U 04:19 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana zbog pružanja pomoći ozlijeđenoj osobi  u ulici Stjepana Radića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija završena u 04:51.
  • U 11:42 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana zbog pružanja pomoći ozlijeđenoj osobi u ulici Nikole Tesle u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 12:13.
  • U 23:19 zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji zbog mogućnosti pada ograde u ulici Stjepana Radića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u  23:36.
  • 23:05 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije Hitnoj pomoći kod zbrinjavanja ozlijeđene osobe u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 23:20.
  • U 17:56 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije na objektu u ulici Stjepana Radića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 18:43.
  • U 19:24 zaprimljena dojava o potrebi tehničke intervencije za spašavanje mačke na tvrđavi sv.Mihovil.Na intervenciju izšla JVP Šibenik s tri djelatnika.Intervencija završena u 20:05.