17.03.2023

U 12:21 zaprimljema je dojava o požaru otvorenog prostora u Danilo Kraljice. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Brodarica s dva vozila i četiri vatrogasca. Požar je ugašen u 13:55, opožareno je 2500 m² trave i niskog raslinja.

14.03.2023

U 12:06 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Primoštenu Burnom. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, DIP Šibenik i DVD-i: Primošten, Rogoznica, Brodarica-Krapanj, Zablaće, Šibenik i Grebaštica s devet vozila i dvadeset i dva vatrogasca. Požarom je zahvaćena površina od 15 ha trave i niskog raslinja. Požar je ugašen u 14:50. 

13.03.2023

U 14:32 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije HMP pri prenošenju bolesne osobe. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i osam vatrogasaca. Intervencija je završena u 15:14.

13.03.2023

U 11:53 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije na stambenom objektu u ulici Kralja Tomislava. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 12:09.

13.03.2023

U 08:32 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije HMP pri prenošenju bolesne osobe. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i osam vatrogasaca. Intervencija je završena u 09:21.

12.03.2023.

U 18:10 zaprimljena je dojava da se vidi vatra u blizini Jadrtovca. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Radilo se kontroliranom spaljivanju na površini od 1 m². Intervencija je završena u 18:55.

12.03.2023.

U 14:06  zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije asistencije HMP prenijeti osobu do vozila. Na intervenciju je izišli  JVP Šibenik sa jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 14:20.

12.03.2023.

U 13:35  zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području grada Skradina u mjestu Bićine. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Skradin s dva vozila i četiri vatrogasca. Izgorjela je površina od 40 m² trave, niskog raslinja i biljnog otpada. Požar je ugašen u14:08.

09.03.2023.

U 02:22 zaprimljena je dojava o protupožarnom alarmu koji se oglasio u TC Plodine u  Njivicama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 02:43.

08.03.2023.

U 15:07 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Jadrtovcu. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, JVP Vodice, DIP Šibenik i DVD-a: Brodarica-Krapanj, Zablaće, Šibenik i Grebaštica s 11 vozila i 24 vatrogasca. Požar je zahvatio 70 ha trave, niskog raslinja i borove šume. Na požaru je sudjelovao i jedan kanader. Požar je ugašen u 18:21.

Intervencije

  • U 12:54 zaprimljena je dojava o požaru u pekari u Ražinama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 13:27.
  • U 06:08 zaprimljena je dojava o požaru smeća u ulici Ivana Meštrovića. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 06:24.
  • U 13:07 zaprimljena je dojava o požaru u stambenoj zgradi u ulici Branitelja Domovinskog Rata. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 13:58.
  • U 12:28 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Općini Primošten kod mjesta Široke. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD Šibenik, DVD Brodarica, DVD Grebaštica, DVD Rogoznica i DVD Primošten s sedam vozila i dvadeset vatrogasaca. Požar je ugašen u 16:00, opožareno je cca. 43 ha trave i niskog raslinja.
  • U 11:14 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na području Danilo Birnja. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 11:57.
  • U 10:56 aktiviran je požarni alarm u zgradi Zavoda za javno zdravstvo u Šibeniku. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 11:26.
  • U 10:34 zaprimlena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Slivna. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik i DVD Perković s dva vozila i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 11:14.