22.05.2020.

U 12:31 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora  kod Zatona predio Mrdakovice. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik i JVP Vodice s tri vozila i osam vatrogasaca. Gorjela je trava i nisko raslinje na površini od 800 m². Požar je ugašen u 13:03.

21.05.2020

 
U 21:27 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije skidanja prstena s prsta pacijenta u šibenskoj bolnici. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je zaršena u 22:40.

21.05.2020.

U 14:37 zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji uklanjanja stablada u Dubravi. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 16:22.

19.05.2020.

U 21:48 zaprimljena je dojava o požaru osobnog vozila u Ražinama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 22:14.

18.05.2020.

U 18:29 zaprimljena je dojava o požaru klima uređaja na zgradi u ul. Bana I. Mažuranića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 18:47.

18.05.2020.

U 11:01 zaprimljena je dojava o potrebi otvaranja stana u ul. Branitelja Domovinskog rata u Šibeniku, zbog pružanja pomoći bolesnoj osobi. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 11:28.

17.05.2020.

U 08:56 zaprimljena dojava da hitnoj službi treba pomoč za prenošenje starije bolesne osobe , na intervenciju izišlo jedno vozilo sa četiri vatrogasca ,koji su osobu prenijeli do vozila hitne i predali je medicinskom osoblju . Intervencija završena u 09:30 .

16.05.2020

U 17:20 zaprimljena je dojava o potrebi sanacije prometnice nakon prometne nezgode u Težačkoj ulici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 17:26.

16.05.2020

U 12:51 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Zatonu kod gostionice Gaj. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 13:35, opožareno je 200 m² trave i niskog raslinja.

15.05 2020.

U 13:06 zaprimljena je dojava o požaru stambenog objekta u ulici Jurija Šižgorića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s tri vozila i šest vatrogasaca. Intervencija je završena. u 13:13, požara nije bilo nego se radilo o pripremi roštilja.

Intervencije

  • U 17:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora kod benkovačke ceste u predjelu Dobri Dolac. Na intervenciju izišla JVP Šibenik, JVP Vodice i DVD Zaton s šest vozila i četrnaest vatrogasaca. Požar ugašen u 18:16, opožareno je 1,3 ha trave i niskog raslinja.
  • U 03:47 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području grada Skradina kod mjesta Velika Glava. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, DIP Šibenik, DVD Skradin, DVD Dubravice i DVD Kistanje s 7 vozila i 17 vatrogasaca. Gorjela je borova šuma na površini od 7 hektara. Požar je ugašen u 07:39.
  • U 14:29 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Vodičkom zaleđu pokraj prometnice D-27. Na interenciju su izišli JVP Šibenik i JVP Vodice s dva vozila i šest vatrogasaca. Požar je ugašen u 15:03, opožareno je 1000 m² trave i niskog raslinja.
  • U 12:47 zaprimljena je dojava o požaru brodova na suhom vezu na otoku Krapnju. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Brodarica s tri vozila i devet vatrogasaca. Požar je ugašen u 14:15. 
  • U 18:55 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Bilicama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s tri vozila i sedam vatrogasaca. Gorjela je trava i nisko raslinje na površini od 150 m². Požar je ugašen u 19:17.
  • U 13:33 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora kod Mučića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Gorjela je trava i nisko raslinje na površini od 300 m². Požar je ugašen u 14:16.
  • U 12:12 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u mjestu Deljci kod Bogdanovića. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Vodice i DVD Šibenik s četiri vozila i deset vatrogasaca. Požar je ugašen u 14:14, opožareno je 7500 m2 niskog raslinja.