02.12.2018.

U 04:58 zaprimljena je dojava o požaru osobnog automobila u dvorištu obiteljske kuće u Ražinama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i osam vatrogasaca. Intervencija je završena u 05:30.

30.11.2018.

U 22:01 zaprimljena je dojava o požaru kontejnera za smeće u gradskom predjelu Meterize u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 22:20.

29.11.2018.

U 13:20 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Leć u Vodicama. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Vodice, DVD Zaton, DVD Pirovac i DVD Tisno s osam vozila i sedamnaest vatrogasaca. U gašenju požara sudjelovao je i jedan Canader. Požar je ugašen u 16:00, opožareno je 7 ha niskog raslinja i borove šume.

27.11.2018

U 14:03 zaprimljena je dojava o požaru u tunelu Vrulje kod željezničke stanice u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Požar je ugašen u 14:21, izgorjelo je 1 m³ drvenog otpada.

27.11.2018

U 13:42 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Dubravi kod Šibenika na području Gornje Protege. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i četiri vatrogasca. Požar je ugašen u 14:20, izgorjelo je 15 m² raznog otpada.

26.11.2018.

U 14:00 zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji na otvorenom prostoru u Zadarskoj ulici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Radilo se o sanaciji masne mrlje na prometnici. Intervencija je završena u 14:20.

26.11.2018.

U 10:26 zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji na objektu u Raslini. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Radilo se o ispumpavanju vode iz podruma. Intervencija je završena u 11:35.

23.11.2018.

U 23:43 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije u prometu na  srednjoj magistrali u Šibeniku. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 00:14.

23.11.2018.

U 02:19 zaprimlkjena je dojava o požaru kontejnera za smeće u Podlukovniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibeenik s jednim vozilom i  dva vatrogasca. Požar je ugašen u 2:32.

20.11.2018.

U 10:45 zaprimljena je dojava o tehničkoj intrvenciji otvaranja stana u Ulici Bribirskih knezova u Šibeniku. Na intervenciju je izašla JVP Šibenik s 1 vozilom i 4 vatrogasca. Intervencija je završena u 11:06.

Intervencije

  • U 11:32 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana na Meterizama u Šibeniku. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasca. Intervencija završena u 11:51.
  • U 22:04 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u ul. Stjepana Radića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 22:33.
  • U 11:19 zaprimljena je dojava o požaru osobnog vozila nakon prometne nezgode u Dubravi kod Šibenika. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 12:04.
  • U 12:23 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije zbog pada osobe u usjek između objekta i stijene u Biogradskoj ulici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 14:16.
  • U 15:02 zaprimljena je dojava o požaru autobusa u Danilo Kraljicama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik i DVD Šibenik s tri vozila i devet vatrogasaca. U požaru je potpuno uništen autobus, putnici su na vrijeme napustili autobus pa nema ozlijeđenih osoba. Požar je ugašen u 17:13. 
  • U 13:31 zaprimljena je dojava o potrebi sanacije razlivenih loživog ulja u Zadarskoj ulici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 14:08.
  • U 14:47 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intrvencije uklanjanja razlivenog loživog ulja s kolnika u Zadarskoj ulici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 15:01.