11.07.2019.

U 15:02 zaprimljena je dojava o požaru elektro instalacija u prodavaonici na Jadriji. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 16:03 .

10.07.2019.

U 18:05 zaprimljena je dojava o požaru prese za papir kod skladišta Pevec u Centru Dalmare u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 19:12.

10.07.2019.

U 14:03 zaprimljena je dojava o požaru broda u marini Frapa u Rogoznici. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Rogoznica s četri vozila i trinaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 14 59. Radilo se o požaru električnih instalacija u brodu. 

10.07.2019.

U 12:03 zaprimljena je dojava o eksploziji na brodu u marini Frapa u Rogoznici. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik i DVD Rogoznica s tri vozila i jedanaest vatrogasaca. Intervencija je završena u 12:30. Na brodu je došli do eksplozije i požara u kojem su ozlijeđene dvije osobe.

10.07 2019.

U 00:22 zaprimljena dojava o požaru poslovnice Tisak u Bilicama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Požar je ugašen u 00:48 a nagorio jedan manji dio prostorije.

08.07 2019.

U 09:02 zaprimljena je dojava o požaru električnog stupa kod Bogdanovića. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 09:45.

07.07.2019.

U 12:50 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Plane. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik,  DIP Šibenik, DVD Zaton, DVD Šibenik, DVD Vodice i DVD Brodarica-Krapanji s osam vozila i osamnaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 17:54, opožareno je 4,5 ha  niskog raslinja.     

06.07.2019

U 23:14 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora kod Danilo Birnja. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Požar je ugašen 01:41, opožareno je 2000 m² trave i niskog raslinja.

06.07.2019.

U 15:04 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Perkovića uz A-1. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD Šibenik i DVD Perković s šest vozila i šesnaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 16:58. Izgorjelo je 0,75ha trave i niskog raslinja.

05.07 2019.

U 16:56 zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji u prometu kod Vrpolja. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s tri vozila i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 18:47.

Intervencije

  • U 01:13 zaprimljena je dojava o požaru vozila na A1 u blizini čvora Pirovac. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik. intervencija je završena u 02:16.
  • U 17:54 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na područja Bićina. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, DVD Skradin, DVD Dubravice, DVD Bilice i DVD Šibenik s pet vozila i trinaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 19:04, izgorjelo je 2500m² niskog raslinja i borove šume.
  • U 11:49 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u Primoštenu. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 13:48.
  • U 17:58 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Šibeniku na području uvale Duboka. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DIP Šibenik, DVD Brodarica, DVD Šibenik i DVD Zablaće s devet vozila i dvadesetčetiri vatrogasca. Požar je ugašen u 20:37, opožareno je 10000 m² trave i niskog raslinja. U požaru je izgorijelo jedno osobno vozilo.
  • U 22:12 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Zatonu na području uvale Ljuta. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Šibenik, DVD Zaton i DVD Bilice s šest vozila i sedamnaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 00:18, opožareno je 5000 m² trave i niskog raslinja.
  • U 15:10 zaprimljena je dojava o potrebi otvaranja stana u ulici 3.studenog 1944. u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 15:57.
  • U 12:28 zaprimljena je dojava o potrebi otvaranja stana u mosečkoj ulici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 13:08.