12.02.2019.

U 17:18 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u gradskom predjelu Šubićevac  u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Gorjela je trava na površini od 10 m². Intervencija je završena u 17:39.

10.02.2019.

U 15:53 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije Hitnoj pomoći u gradskom predjelu Baldekin u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 16:16.

09.02.2019.

U 21:31 zaprimljena je dojava o požaru kontejnera za smeće na Tehnološkoj cesti u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s 1 vozilom i 2 vatrogasca. Požar je ugašen u 21:50.

09.02.2019.

U 17:41 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Donjem polju kod Šibenika. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 18:27. Gorjelo je 25 m² trave i niskog raslinja.

09.02.2019.

U 13:55 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Prižba u Vodicama. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DIP Šibenik i DVD Vodice s šest vozila i trinaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 16:10. Opožareno je 2 ha trave, niskog raslinja, borove šume i 50 maslina.

09.02.2019.

U 04:53 zaprimljena je dojava o pojavi dima na zvoniku crkve Gospe van Grada u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 05:13.

07.02.2019.

U 13:02 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Dubravi kod Šibenika u zaseoku Relje. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD Brodarica-Krapanj i DVD Šibenik s tri vozila i devet vatrogasaca. Požar je ugašen u 14:37, gorjelo je nisko raslinje i borova šuma na površini od 1,5 ha.

07.02.2019.

U 09:23 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi u gradskom predjelu Crnica u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 09:43.

06.02.2019.

U 20:10 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području grada Vodica predio Vrbica. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, JVP Vodice, DIP Šibenik, DVD Tisno, DVD Pirovac i DVD Zaton s 11 vozila i 25 vatrogasca. Gorjela je makija i nekoliko obrađenih i neobrađenih maslina na površini od 1,5 ha. Požar je ugašen u 22:23.

06.02.2019.

U 17:52 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području grada Skradina između Žažvića i Međara. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, JVP Vodice, DIP Šibenik, DVD Skradin, DVD Dubravice, DVD Kistanje i DVD Tisno s 8 vozila i 20 vatrogasaca. Gorjela je trava i nisko raslinje na površini od 5,5 ha. Požar je ugašen u 20:16.

Intervencije

  • U 16:36 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije Hitnoj pomoći u gradskom predjelu Vidici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 17:18.
  • U 00:46 zaprimljena je dojava o požaru na odlagalištu smeća Bikarac u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik i DVD Šibenik s 2 vozila i 7 vatrogasaca. Požar je zahvatio naslage smeće na površini od 200 m². Gašenje se vrši uz pomoć strojeva koji raskopavaju naslage otpada. Intervencija gašenja je u tijeku.
  • U 14:09 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na brdu Mrdakovica u vodičkom zaleđu. Na intervenciju su upućene JVP Šibenik, JVP Vodice, DIP Šibenik, DVD Zaton i DVD Vodice s pet vozila i trinaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 18:15 a opožareno 0,7ha trave, niskog raslinje i borove šume.
  • U 19:50 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca.Intervencija je završena u 20:13.
  • U 19:16 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora kod bivšeg Ferijalnog saveza na Šubićevcu. Na intervenciju  je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 20:05.
  • U 22:20 zaprimljena je dojava o požaru u auto-mehaničarskoj radionici u ulici Put vidilice u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Požar je ugašen u 00:29.
  • U 15:04 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Mrdakovice. Na intervenciju je izišpa JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 15:56.