17.11.2023

U 21:27 zaprimljena je dojava o požaru na gradskom deponiju Bikarac. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Šibenik s četiri vozila i osam vatrogasaca. Požar je ugašen u 22:42.

17.11.2023.

U 12:28 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije spašavanja životinje na području Rasline. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 13:24.

16.11.2023

U 13:27 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije uklanjanja stabla sa prometnice u Dubravi Kod Šibenika. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 13:45.

16.11.2023

U 11:21 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u ulici Svete Luce u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 11:34.

16.11.2023

U 09:00 zaprimljena je dojava o požaru podruma obiteljske kuće u Grebaštici. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Požar je ugašen u 09:31.

15.11.2023.

U 14:03 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na DC-58  u blizini Boraje. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik sa dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 15:09.

15.11.2023.

U 05:18 zaprimljema je dojava o požaru objekta u predjelu Guberine u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 07:25.

14.11.2023.

U 15:15 zaprimljena je dojava o potrebi otvaranja vrata stana u staroj gradskoj jezgri. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 15:49.

13.11.2023.

U 17:08 zaprimljene su dvije dojave o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana i tehničke intervencije na objektu u starom dijelu grada Šibenika. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasca. Intervencije su završene u 18:00.

11.11.2023.

U 05:49 zaprimljena je dojava o požaru objekta u gradskom predjelu Baldekin u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 06:53.

Intervencije

  • U 23:04 zaprimljena je dojava o potrebi izvida zbog otpalog komada fasade sa zgrade na parkingu u Šarinoj pekari. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 23:28.
  • U 13:33 zaprimljena je dojava o pokidanoj satelitskoj anteni koja visi sa pročelja kuće i ugrožava prometnicu u Crnici. Na intervenciju su izišla dva djelatnika JVP Šibenik. Intervencija je završena u 13:39.
  • U 12:22 zaprimljena je dojava o potrebi izviđanja u svezi krošnje velikog drveta iza zgrade županije. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 12:48.
  • U 15:11 je zaprimljena dojava o lančanom sudaru vozila na prometnici DC-58 na području Donjeg Polja. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 16:00.
  • U 07:04 zaprimljena je dojava o potrebi ispumpavanja vode nakon obilnih padalina u ugostiteljskom objektu na šibenskoj obali. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 08:40.
  • U 08:23 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije HMP-i pri prenošenju osobe u gradskom predjelu Vidici u Šibeniku. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena 08:58.
  • U 00:09 zaprimljena je dojava o požaru stambenog objekta u ulici Stara Cesta u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 00:31.