08.08.2019.

U 15:01 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Dubravica kod Skradina. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, DVD Dubravice, DVD Skradin, DVD Bilice i DVD Šibenik s 8 vozila i 30 vatrogasac, požar gase i zračne snage. Požar u kojem je opožareno 5 ha borove šume lokaliziran je u 06:30. U 15:35 požar se  ponovno aktivirao u borovoj šumi pa su pozvane dodatne snage od osam vozila i dvadeset vatrogasaca iz JVP Šibenik, JVP DRNIŠ, DVD Dubravice, DVD Zaton, DVD Pirovac, DVD Brodarica-krapanj i DVD Zablaće. Požar je lokaliziran u 14:29. 09.08.2019., a ugašen u 09:32 11. 08.2019.

Intervencije

  • U 17:28 zaprimljena je dojava o požaru smeća u kontejneru na Trgu Andrije Hebranga u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 17:42.
  • U 08:24 zaprimljena je dojava o požaru objekta u Prvićkoj ulici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s tri vozila i devet vatrogasaca. Požar je ugašen u 08:45.
  • U 21:37 uključio se požarni alarm u Katoličkoj osnovnoj školi u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 21:56, radilo se o grešci vatrodojavnog sustava.
  • U 12:41 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana zbog pružanja pomoći starijoj osobi. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila  četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 13:23.
  • U 16:03 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na Srednjoj magistrali u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s tri vozila i osam vatrogasaca. U nezgodi je sudjelovalo jedno osobno vozilo u kojem je jedna osoba ozlijeđena. Intervencija je završena u 16:15.
  • U 12:18 zaprimljena je dojava o požaru napuštenog vojnog objekta u bivšoj vojarni Jamnjak u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s četri vozila i deset vatrogasaca. Intervencija je završena u 13:38. 
  • U 20:43 uključio se požarni alarm u Katoličkoj školi u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Pregledom prostorija nije utvrđena požarna opasnost. Intervencija je završena u 21:00.