02.08 2022.

U 12:01 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora kod Srimske lokve. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Šibenik, DIP Šibenik, DVD Bilice, DVD Brodarica, DVD Grebaštica, DVD Pirovac, DVD Primošten, DVD Tisno, DVD Zablaće, DVD Zaton i DVD Vodice s dvadeset šest vozila i sedamndeset četiri vatrogasca. U gašenje su uključene i zračne snage. Požar je lokaliziran u 7:30. Opožareno je 250 ha borove šume, niskog raslinja i maslinika. Požar je ugašen 04.08. u 10:40.

Intervencije

  • U 09:41 zaprimljena je dojava o požaru u obiteljskoj kući u Primoštenu. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Opozvani smo s jednog dijela puta jer je u međuvremenu intervenirao DVD Primošten i zajedno s ukućanima ugasio požar. Intervencija je završena u 10:21.
  • U 22:52 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora u Rupama. Na intervenciju  izišla JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Skradin, DVD Dubravice, DVD Šibenik i DVD Zablaće s devet vozila i dvadeset pet vatrogasaca.Požar ugašen 07.08 2022. u 03:00 a opožareno 2ha trave,niskog raslinja i borove šume.
  • U 20:13 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora kod rezališta na Brodarici. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, DVD Brodarica, DVD Zablaće i DVD Šibenik s šest vozila i petnaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 21:33, opožareno je 1000 m² trave, niskog raslinja i borovine.
  • U 14:32 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Perkovića. Na intervenciju izišli JVP Šibenik, DVD Perković, DVD Brodarica - Krapanj i DVD Šibenik s sedam vozila i šesnaest vatrogasaca. Požar je ugašen u 17:57, opožareno je 4,5 ha. 
  • U 14:25 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora kod srimskog groblja. Na intervenciju su zišli JVP Šibenik i Vodice, DVD Vodice, Zaton,  Šibenik,  Pirovac i Zablaće s ukupno deset vozila i dvadeset osam vatrogasaca. Požar je ugašen u 17:24, opožareno 1,5 ha niskog raslinja. 
  • U 23:09 zaprimlena je dojava o potrebi spašavanja životinje u gradskom predjelu Gorica u Šibeniku. Na intrervenciju su izišla dva vatregasca iz JVP Šibenik. Intervencija je završena u 23:12.
  • U 20:49 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u uvali Njivice na otoku Zlarinu. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, DVD Zlarin, DVD Zablaće i VZŽŠK s 38 vatrogasaca i dva vatrogasna broda. Požarom je zahvaćena borova šuma na površini od 3000 m². Požar je ugašen u 23:31.