JAVNA NABAVA - ARHIVA

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnim sporazumima Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika 12/2022
Registar ugovora o jednostavnoj nabavi Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika 12/2022.
Izmjene i dopune plana nabave roba, usluga u radova za 2022.

1. Izmjene i dopuna Plana nabave za 2022. godinu
Plan nabave roba, usluga i radova za 2022. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 30.06.22.
Registar ugovora o jednostavnoj nabavi Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika 30.06.2022.
Registar ugovora o jednostavnoj nabavi(14.07.2021)
3. Izmjene i dopune plana nabave roba, usluga i radova za 2021.
2. Izmjene i dopune plana nabave roba, usluga u radova za 2021.
Plan nabave roba, usluga i radova za 2021.
Registar ugovora o jednostavnoj nabavi Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika (31.12.2020.)
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (31.12.2020.)
Registar ugovora o jednostavnoj nabavi (lipanj 2020.)
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (lipanj 2020.)
3. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu
2. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu
1. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu
Plan nabave za 2020. godinu
Registar ugovora o jednostavnoj nabavi
Registar ugovora o javnoj nabavi
Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
Plan nabave za  2019.
Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2018
Izmjene i dopune Plana nabave za 2017.
Izmjene i dopune Plana nabave za 2016.
Plan nabave za 2016.
Izmjene i dopune Plana nabave za 2015.
Plan nabave JVP grada Šibenika za 2015. godinu
Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova za 2014. godinu
Plan nabave roba, usluga i radova za 2014. godinu

Intervencije

  • U 14:27 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na području Danilo Birnja. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 15:25.
  • U 08:45 zaprimljena je dojava o potrebi intervencije traganja i spašavanja na otvorenom prostoru u Zatonu. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Uz sudjelovanje DVD Zaton s dva vozila i pet vatrogasaca intervencija je završena u 10:44.
  • U 22:49 zaprimljena je dojava o požaru osobnog automobila na cesti između Šibenskog mosta i Zatona. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Požar je ugašen u 23:34.
  • U 12:10 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije u Ul. Kralja Zvonimira u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i jednim vatrogascem. Intervencija je završena u 12:36.
  • U 16:42 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na Vidicima. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Opožareno je pedeset m² trave. Požar je ugašen u 17:01.
  • U 00:19 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije zatvaranja vode u obiteljskoj kući u ulici Put Tanaje. Na intervenciju je izašla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 00:29.
  • U 13:19 zaprimljena je dojava o požaru gospodarskog objekta na području Sonkovića. Na intervenciju izišla JVP Šibenik i DVD Šibenik, DVD Skradin i DVD Dubravice s pet vozila i petnaest vatrogasaca. Intervencija je završena u 18:00.