ZADNJE INTERVENCIJE:
24.06.2018 » U 20:57 zaprimljena je dojava o potrebi spašavanja mačke sa krova kuće u Karlovačkoj ulici. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 21:17. 24.06.2018. » U 16:58 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora kod Vrbice na području Vodica. Na intervenciju izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Vodice i DVD Zaton s 4 vozila i 10 vatrogasaca. Gorjela trava, nisko raslinje i borova šuma površine 8000 m² Int... 23.06.2018. » U 21:24 zaprimljena je dojava o požaru smeća u Lozovcu. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Požar je ugašen u 22:03. 23.06.2018. » U 19:44 zaprimljena je dojava o požaru stare napuštene škole u Dvornicama u općini Rogoznica. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, DVD Rogoznica i DVD Primošten s tri vozila i devet vatrogasaca. Požarom je bilo zahvaćeno 150 m² krovišta i drve... 23.06.2018. » U 15:03 zaprimljena je dojava o požaru vozila na auto-cesti A1, 10 km od odmorišta Prukljan u smjeru Zagreb-Split. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 16:12. 22.06.2018. » U 01:09 zaprimljena je dojava o požaru smeća u Njivicama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija je završena u 01:31. 20.06.2018. » U 11:43 zaprimljena je dojava o požaru dimljaka u ugostiteljskom objektu u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s 2 vozila i 6 vatrogasaca. Intervencija je završena u 12:35. 19.06.2018. » U 18:23 aktiviran je požarni alarm u Katoličkoj osnovnoj školi u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Pregledom objekta nije utvrđena požarna opasnost. Intervencija je završena u 18:56.  19.06.2018 » U 14:49 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u Jasenovu. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. U stanu je pronađena mrtva muška osoba. Intervencija je završena u 15:38. 18.06.2018 » U 02:18 zaprimljena je dojava o prodoru vode u teretni brod koji se nalazi 10-tak n/m od Rogoznice.  Na intervenciju su brodom Lučke kapetanije Šibenik izišli  JVP Šibenik i DVD Rogoznica s 4 vatrogasca i tehničkom opremom za ispumpavanje v...
 
 

Vatrogasci posjetili vrtiće

U četvrtak, 28. svibnja 2015. godine, vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika bili su u posjeti dječjim vrtićima. Ispred vrtića, na otvorenom, djeca su isprobala vatrogasnu opremu, zaštitna odijela vatrogasaca, kacige.... i na taj je način spojeno zabavno s korisnim.