ZADNJE INTERVENCIJE:
16.03.2018. » U 12:43 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na Jadranskoj magistrali kod trgovačkog centra Plodine u Njivicama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s 2 vozila i 6 vatrogasaca. U prometnoj nezgodi sudjelovala su 3 osobna vozila a jedna osoba j... 14.03.2018. » U 19:07 zaprimljena je dojava o požaru vozila na Auto cesti smijer Zagreb - Split kod izlaza Šibenik. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vatrogasna vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 20:00. 14.03.2018. » U 10:55 zaprimljena je dojava da se dimi iz osobnog vozila u garaži Citi life centra u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 11:17. 13.03.2018. » U 10:44 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na Srednjoj magistrali na predjelu Rokići u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vatrogasna vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 11:27. 12.03.2018. » U 20:10 zaprimljena je dojava o prometnom udesu na Srednjoj magistrali u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 20:30. 12.03.2018. » U 19:45 aktiviran je požarni alarm u Muzeju grada Šibenika. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Pregledom svih prostorija utvrđeno je da nema požarne opasnosti. Intervencija je završena u 20:10. 11.03 2018. » U 20:06 zaprimljena dojava o požaru dimnjaka u gradskom predjelu  Meterize u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija završena u 20.23. 11.03.2018. » U 07:51 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije hitnoj pomoći. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 08:31. 06.03.2018. » U 20:05 zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka obiteljske kuće u Lozovcu. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 20:53 . 02.03.2018. » U 20:02 zaprimljena je dojava o padu stabla na ulicu Stara cesta u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Nakon uklanjanja stabla intervencija je  završena u 20:21.
 
 

Projekt HOLISTIC - Katolička osnovna škola Šibenik

U sklopu strateškog programa "HOLISTIC" - Holistički model integralne zaštite od šumskih požara, u petak 22. svibnja 2015. godine, u Katočkoj osnovnoj školi Šibenik održano je poučno predavanje za učenike. Kako je cilj samog projekta prevencija i ublažavanje prirodnih rizika s naglaskom na požare i potrese, svoj doprinos dala je i Javna vatrogasna postojba grada Šibenika. Nakon uvodnih pozdrava ravnateljice i župana, djeca su odslušala predavanje koje je za njih pripremio Područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik, a potom su se uputili u dvorište škole gdje su ih dočekali vatrogasci. Unatoč kiši, znatiželjno su razgledavali vatrogasna vozila i opremu, a oduševili su ih i pokloni organizatora te zabavna igra koja je za njih bila pripremljena nakon pučnog dijela.